(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Darovanie 2 % dane v daňovom priznaní podanom po termíne

5. Máj 2021

Termín pre podanie daňového priznania bol do 31. marca. Ako je to s darovaním 2 % dane, ak ste termín nestihli a podávate daňové priznanie po termíne?

Darovanie 2 % neziskovým organizáciám je podmienené týmito faktormi:

  • daňové priznanie podané v termíne
  • oddiel pre darovanie v daňovom priznaní je podpísaný
  • daň je uhradená v termíne
  • na daňovom úrade nemáte žiadne nedoplatky

Ak splňujete všetky vyššie spomínané podmienky, vaše 2 % dane daňový úrad poukáže neziskovej organizácii vybranej v daňovom priznaní.

Daňové priznanie som nestihol podať v termíne, ale chcem darovať 2 % dane neziskovej organizácii

V tomto prípade platí, že nespĺňate hneď prvý bod podmienok pre darovanie 2 % dane. 2 % dane nie je možné poukázať, ak podávate daňové priznanie po termíne. Daň v celej výške tak poputuje do štátnej pokladnice.

Daňové priznanie som ešte nepodala, ale podala som odklad daňového priznania. Chcem poukázať 2 % dane neziskovej organizácii

Iná situácia nastáva, keď daňovník požiada o odklad daňového priznania. Nie je pritom podstatné, či ide o odklad so zahraničným príjmom alebo bez neho. V tomto prípade platí, že je prvý bod podmienok, daňové priznanie podané v termíne, splnený. Riadnym termínom pre daňové priznanie v predĺženej lehote je termín, ktorý si daňovník zvolil vo formulári odkladu.

Požiadali ste o predĺženie termínu pre podanie daňového priznania? Spracujte si daňové priznanie v našej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk a darujte 2 % dane neziskovej organizácii podľa vlastného výberu.

Vyplniť daňové priznanie

Ak ste si predĺžili podanie daňového priznania napr. do 30. júna a daňové priznanie do tohto dátumu podáte a daň uhradíte, môžete darovať 2 % dane vybranej neziskovej organizácii. 2 % dane môžete v aplikácii poukázať zaškrtnutím oddielu k darovaniu. Potom stačí vybrať neziskovú organizáciu, ktorej chcete darovať svoju časť daní. Ak sa vám oddiel s darovaním 2 % nezobrazil, 2 % dane sú nižšie ako je limit pre darovanie a na darovanie nemáte nárok.

Ak sa rozhodnete venovať svoje 2 % našej partnerskej neziskovej organizácii Daňové priznanie pomáha, môžete získať zľavu 1 € alebo E-podanie úplne zdarma. Viac informácií o projekte daňové priznanie pomáha nájdete na webe neziskovky.