(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Vrátenie preplatku z dane z príjmov v roku 2021

3. Máj 2021

Ak vám v daňovom priznaní vyšiel preplatok, daňový úrad ho v stanovenej lehote vráti. Kedy môžete očakávať preplatok?

Ako požiadať o preplatok?

Pri spracovaní daňového priznania v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk sa preplatok zohľadní:

  • v oddiele XI. - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE pri type A
  • v oddiele XIV. - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU - pri type B
  • v časti IX. - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku - pri daňovom priznaní pre právnické osoby

zaškrtnutím položky pre vrátenie preplatku. Následne sa uvedie spôsob, akým bude preplatok vyplatený. Na výber je vrátenie preplatku:

  • poštovou poukážkou na adresu daňovníka
  • na číslo účtu uvedené v tvare IBAN

Kedy mi daňový úrad vráti preplatok?

Všeobecne platí, že na vrátenie preplatku má daňový úrad približne 40 dní. V prípade, že bolo daňové priznanie podané v termíne do 31. 3. 2021, počínajúc 1. aprílom začína bežať 40-denná lehota na vrátenie preplatku. Preplatky za v termíne podané daňové priznania očakávajte najneskôr do 10. mája 2021.

Prečo beží lehota od 1. apríla? Daňové priznanie som podal v januári/ februári.

Lehota začína bežať prvý deň po termíne z toho dôvodu, že v termíne môžete kedykoľvek urobiť akúkoľvek opravu v daňovom priznaní a podať opravné priznanie.

Daňové priznanie som podal po termíne, tj. po 1. apríli. Kedy môžem očakávať vrátenie preplatku?

V prípade, že ste nestihli podanie daňového priznania v termíne do 31. marca, je dobré podať čo najskôr. Ak v priznaní vyjde preplatok, lehota na jeho vrátenie sa počíta odo dňa podania. Napríklad podáte daňové priznanie 10. apríla, preplatok vám bude vrátený najneskôr 20. mája.

Počítajte však s pokutou z omeškania (za to, že daňové priznanie nebolo podané včas), ktorú vám udelí daňový úrad. Jej výška je 30 € a pre výplatu preplatku musí byť pokuta uhradená ako záväzok voči daňovému úradu.

Požiadal som o odklad daňového priznania. Kedy môžem počítať s vyplatením preplatku?

Pri odklade daňového priznania je rozhodujúcim dátumom pre vrátenie preplatku nasledujúci deň po dni, do ktorého malo byť daňové priznanie podané v predĺženej lehote. To znamená, že keď ste si predĺžili lehotu pre podanie do 30. apríla, lehota beží od 1. mája a preplatok bude vrátený maximálne do 9. júna.

Prehľad termínov pre vrátenie preplatku pri podaní daňového priznania v predĺženej lehote:

Odklad do Vrátenie preplatku do
30. apríla 9. júna
31. mája 10. júla
30. júna 9. augusta
31. júla 9. septembra
31. augusta 10. októbra
30. septembra 9. novembra

Nestihli ste podať daňové priznanie včas alebo máte odklad termínu? Spracujte si daňové priznanie na www.OnlinePriznanie.sk.

Vyplniť priznanie

Sledujte nás aj na Facebooku a už vám žiadna novinka neutečie.