(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Finančná správa SR: pre klientov s elektronickou komunikáciou spúšťame Saldokonto

14. Apríl 2021

V rámci digitalizácie finančnej správy sa 15. apríla 2021 spúšťa projekt “Saldokonto”. Finančná správa SR tak daňovníkom umožní jednoduchšiu orientáciu v elektronickom osobnom účte.

Cieľom tohto projektu je uľahčiť a zjednodušiť daňovníkom získanie informácií o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch či preddavkoch na daň. Daňovníkom to umožní kontrolu prípadných nezrovnalostí.

Elektronická komunikácia

Projekt Saldokonto je určený daňovníkom, ktorí majú povinnosť komunikovať s Finančnou správou SR elektronicky. Saldokonto bude dostupné pre všetkých klientov s aktívnou elektronickou schránkou na portáli finančnej správy. Saldokonto bude nasadené postupne podľa spracovaných daňových priznaní. Zobrazenie sa rozdelí takto:

 • história preplatkov a nedoplatkov po dobu jedného roka
 • história platieb uhradených po lehote splatnosti po dobu jedného roka po dátume poslednej úhrady
 • preddavky na daň s históriou dvoch rokov

Kto získa prístup k osobnému účtu daňovníka?

Do osobného účtu môže mať prístup okrem daňovníka aj štatutárny zástupca alebo zástupca s generálnou plnou mocou.

Výhody saldokonta:

 • prehľad o stave osobného účtu
 • odpadá nutnosť osobnej návštevy daňového úradu
 • kontrola platby dane v správnej výške a v správnej lehote
 • evidencia nedoplatkov
 • evidencia podaných daňových priznaní
 • vyrubenie a frekvencia záloh na daň z príjmu alebo z motorových vozidiel

Dane budú v osobnom účte rozdelené podľa “predmetu”, napríklad daň z príjmov, daň z motorových vozidiel atď. Ku každej dani sa bude zobrazovať:

 • celková suma
 • dane:
  • vyrubené
  • uhradené
  • neuhradené pred splatnosťou
  • neuhradené po splatnosti
 • preddavky na daň z príjmov a z motorových vozidiel:
  • predpísané preddavky
  • uhradené preddavky

Finančná správa verí, že týmto projektom prispeje k efektívnejšej komunikácii vo vzťahu daňový úrad - daňovník.


Sledujte nás na Facebooku, kde pravidelne informujeme o novinkách zo sveta daní.