7 najčastejších chýb v daňovom priznaní

12. Apríl 2021

Sezóna pre podanie daňového priznania pre rok 2020 je za nami. Daňové úrady postupne spracovávajú podané daňové priznania. Pokiaľ správca dane nájde vo formulári nezrovnalosť vo vašom priznaní, očakávajte v týchto dňoch telefonát.

Aké chyby sa najčastejšie vyskytujú v daňovom priznaní?

Keď ste podali žiadosť o odklad daňového priznania a na vyplnenie sa iba chystáte, zostavili sme 7 najčastejších chýb, ktoré sa vyskytli v daňových priznaniach tento rok.

1. Chýba povinná príloha

Je to jedna z najčastejších chýb. Daňovníci často zabúdajú pripojiť prílohu k daňovému priznaniu, napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od zamestnávateľa. Na základe neho správca dane skontroluje zadané hodnoty v daňovom priznaní.

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?

Pred podaním daňového priznania si pozorne prečítajte sprievodný list, ktorý nájdete v súboru s hotovým daňovým priznaním vo formáte PDF. Sú v ňom vymenované všetky prílohy, ktoré musíte priložiť k daňovému priznaniu. Sprievodný list zobrazuje prílohy na základe vami zadaných položiek v aplikácii.

2. Z príloh je nesprávne opísaná hodnota

Často sa stáva, predovšetkým pri zahraničných potvrdeniach o príjme, že je v potvrdení o príjme zobrazená hodnota s bodkou za tisícmi (oddeľovač tisícov). Treba dať pozor, ako sa táto hodnota odpíše do daňového priznania. Keď tisíce oddelíte bodkou (10.000 €), aplikácia toto vyhodnotí ako desatinnú čiarku na namiesto napr. 10 000 € prizná iba 10 €. Ďalšími chybami z tejto kategórie sú potom preklepy alebo zamenenie číslic, napríklad v príjmoch alebo v rodných číslach detí, manželky alebo samotného daňovníka.

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?

Pred podaním daňového priznania odporúčame skontrolovať si všetky zadané hodnoty. Keď zistíte omyl neskôr (po vygenerovaní priznania), môžete sa vrátiť do aplikácie a chybu opraviť.

3. Daňové priznanie nie je podpísané

Ako aj na obdobných formulároch, aj tu platí, že svojím podpisom potvrdzujete správnosť údajov. Bez podpisu je daňové priznanie neplatné!

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?

Pred podaním daňového priznania odporúčame skontrolovať, či je podpísaná príslušná strana. Ak ste sa rozhodli darovať 2 % dane niektorej z neziskových organizácií, musí byť oddiel o poukázaní 2 % tiež podpísaný

4. Zamestnávateľ vyplatil daňový bonus v priebehu celého alebo časti roka, ktorý ste uviedli v daňovom priznaní, avšak do formulára ste neuviedli deti.

Toto bola jedna z najčastejších chýb, ktoré sme riešili s našimi klientmi. V prípade, ak zamestnávateľ vyplatil daňový bonus na dieťa, je nutné uviesť dieťa aj do aplikácie. Keď dieťa nie je uvedené, má sa za to, že “papierovo neexistuje” a zamestnávateľ vyplatil daňový bonus neoprávnene. Ako správne zaniesť dieťa do aplikácie, nájdete v článku: Ako uvediem dieťa, ktoré vyživujem, do aplikácie za rok 2020.

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?


Pred podaním daňového priznania skontrolujte, či ste okrem vyplateného daňového bonusu na dieťa uviedli aj dieťa s jeho rodným číslom.

5. Príjem zo slovenskej živnosti so zahraničným odberateľom

Pri príjmoch zo slovenskej živnosti ide vždy o tuzemský tj. slovenský príjem aj v prípade, že odberateľ je zo zahraničia. Častokrát sa tento príjem mylne uvádza ako zahraničný. Ten sa v daňovom priznaní započíta alebo vyjme (podľa zvolenej krajiny). Na Slovensku by sa tak tento príjem nesprávne zdanil.

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?

Je potrebné si stanoviť o aký príjem ide. Či ho živnostník vykonáva na zahraničnú alebo slovenskú živnosť. Ak ide o príjem na základe slovenského živnostenského oprávnenia, uvedie sa tento príjem do príjmu zo živnosti (podnikania). Ak je tento príjem na základe zahraničného živnostenského oprávnenia, ide o zahraničný príjem.

6. Príjem zo zahraničia nie je prepočítaný na eurá

Pri zahraničných príjmoch v inej mene nie je príjem prepočítaný na eurá. Je potrebné si uvedomiť, že daňové priznanie je podávané na Slovensku, kde je národným platidlom euro, a preto musia byť všetky hodnoty vo formulári uvedené v tejto mene. Zahraničný príjem sa preto musí prepočítať ročným kumulatívnym kurzom NBS, ktorý nájdete aj v našej aplikácii v nápovedách pri zahraničnom príjme.

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?


Príjem zo zahraničia prepočítajte kumulatívnym kurzom NBS.

7. Zahraničný príjem je prepočítaný na eurá s kurzom aktuálnym v deň vypracovania daňového priznania.

Zahraničný príjem musí byť prepočítaný na eurá kumulatívnym kurzom podľa NBS za rok 2020. Aktuálny kurz sa od kumulatívneho môže líšiť a daňový úrad vám takto vypracované daňové priznanie vráti.

Čo urobiť, aby sa táto chyba neopakovala?


Príjem zo zahraničia prepočítajte kumulatívnym kurzom NBS.


Prišli ste na to, že aj vy máte chybu v daňovom priznaní? Alebo vám volal správca dane z daňového úradu? Nevešajte hlavu, správca dane vás vyzve k oprave. Niekedy stačí doplniť, kde nastala chyba a ako má presne vyzerať daný riadok/ oddiel. Keď je chyba zásadnejšia (nejde len o preklep) alebo sa týka celého oddielu v daňovom priznaní a má vplyv na výpočet, správca dane môže vyzvať aj k podaniu dodatočného daňového priznania.


Na vyplnenie priznania sa ešte len chystáte? Vyvarujte sa vyššie uvedených chýb a spracujte si dane s nami. V jednoduchej online aplikácii ich zvládnete spracovať rýchlo, jednoducho a bez chýb.