(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Daňový kalendár 2020

27. Máj 2021

Nezmeškajte termín pre podanie daňového priznania a iných daňových formulárov.

Prehľad termínov pre odovzdanie daňových formulárov

Vyberte si mesiac:

JanuárFebruárMarecApríl | Máj | JúnJúl | August September | Október | November | December

Január

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 1. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 1. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 1. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 1. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne

Vrátiť na začiatok

Február

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
1. 2. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
1. 2. 2021  Daň z príjmu FO  Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane  ročne
1. 2. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
1. 2. 2021  Daň z príjmu PO  Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane  ročne
1. 2. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
10. 2. 2021  Daň zo závislej činnosti  Povinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2020, ak zamestnanec oň požiadal do 5.2.2021 na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľa  ročne
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 2. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 2. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 2. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 2. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne

Vrátiť na začiatok

Marec

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
1. 3. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
1. 3. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
1. 3. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 3. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 3. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 3. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 3. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
31. 3. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
31. 3. 2021 Daň zo závislej činnosti  Povinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020 na žiadosť zamestnanca ročne
 31. 3. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
 31. 3. 2021  Daň z príjmu FO Podanie účtovnej závierky v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve  ročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu FO  Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020  ročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu FO  Odvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od "držiteľa" za rok 2020  ročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
 31. 3. 2021  Daň z príjmu PO Podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
 31. 3. 2021  Daň z príjmu PO Podanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve  ročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu PO  Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020  ročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
31. 3. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
31. 3. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne
 31. 3. 2021  Daň z motorových vozidiel Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane  ročne

Vrátiť na začiatok

Apríl

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 4. 2021  Daň zo závislej činnosti Povinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50  ročne
15. 4. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 4. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 4. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 4. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
30. 4. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
30. 4. 2021  Daň zo závislej činnosti  Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2020 ročne
 30. 4. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
30. 4. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
 30. 4. 2021  Daň z príjmu PO Podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
30. 4. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
30. 4. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne

Vrátiť na začiatok

Máj

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
17. 5. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
17. 5. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
17. 5. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
17. 5 . 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
31. 5. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
 31. 5. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
31. 5. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
 30. 4. 2021  Daň z príjmu PO Podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
31. 5. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
31. 5. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne

Vrátiť na začiatok

Jún

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 6. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 6. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 6. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 6. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
30. 6. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
 30. 6. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
30. 6. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
30. 6. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
 30. 6. 2021  Daň z príjmu PO Podanie daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
30. 6. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
30. 6. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
30. 6. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne
30. 6. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur štvrťročne

Vrátiť na začiatok

Júl

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 7. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 7. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 7. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 7. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne

Vrátiť na začiatok

August

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
2. 8. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
 2. 8. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne so zahraničným príjmom a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
2. 8. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
2. 8. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
2. 8. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
16. 8. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
16. 8. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
16. 8. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
16. 8. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
31. 8. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
 31. 8. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne so zahraničným príjmom a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
31. 8. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
31. 8. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
31. 8. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne

Vrátiť na začiatok

September

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
16. 9. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
16. 9. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
16. 9. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
16. 9. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
30. 9. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
 30. 9. 2021  Daň z príjmu FO Podanie daňového priznania k dani z príjmov FO za zdaňovacie obdobie 2020 v odloženom termíne so zahraničným príjmom a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2020  ročne
30. 9. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
30. 9. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
30. 9. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
30. 9. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
30. 9. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne
30. 9. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur štvrťročne

Vrátiť na začiatok

Október

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 10. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 10. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 10. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 10. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne

Vrátiť na začiatok

November

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
2. 11. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
2. 11. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
2. 11. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
2. 11. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15.11. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15.11. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15.11. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15.11. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
30. 11. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
30. 11. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
30. 11. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
30. 11. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne

Vrátiť na začiatok

December

Dátum Druh dane Názov Frekvencia
5 dní po dni výplaty Daň z závislej činnosti Odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní mesačne
15. 12. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 12. 2021 Daň z príjmu FO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 12. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
15. 12. 2021 Daň z príjmu PO Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi dane mesačne
31. 12. 2021 Odvody Zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach mesačne
30. 12. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti mesačne
30. 12. 2021 Daň z príjmu FO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
30. 12. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie mesačne
30. 12. 2021 Daň z príjmu PO Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie štvrťročne
30. 12. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/9 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur mesačne
30. 12. 2021 Daň z motorových vozidiel Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/3 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur štvrťročne
Zdroj: www.financnasprava.sk

Vrátiť na začiatok

Vďaka daňovému kalendáru vám už žiaden termín neutečie. Daňové formuláre pre fyzické a právnické osoby, motorové vozidlá, DPH, účtovné závierky a ďalšie nájdete v aplikáciách na www.OnlinePriznanie.sk.