(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Au Pair v Amerike

29. Júl 2020

Au Pair v Spojených štátoch amerických predstavuje spôsob starostlivosti o deti a zdieľať s nami veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Čo je to Au Pair?


Au pair dočasne bývajú v dome hostiteľskej rodiny v USA. V USA existuje viac ako 10 000 Au pair, ktoré tu pracujú na základe víza J-1.** Nemajú opránenie k pobytu v USA dlhšie ako jeden rok a jednou z podmienok je vek od 18 do 26 rokov.

Au pair sú zvyčajne študentky, ktoré sú do hostiteľských rodín vybrané sponzorskou organizáciou. Majú k dispozícii vlastnú spálňu, zaistenú stravu, dvojtýždňovú platenú dovolenku, až 500 dolárov na štúdium na vysokej škole a hotovostné štipendium viazané na minimálnu mzdu v USA. Nesmú pracovať viac ako 45 hodín týždenne a majú na starosti iba starostlivosť o deti (nie upratovanie).

Platenie daní a sociálne príspevky


Hostiteľské rodiny nie sú povinné odvádzať dane, pokiaľ au pair (zamestnanec) nepožiada o zrážky daní a hostiteľská rodina (zamestnávateľ) s tým musí súhlasiť. Okrem toho hostiteľské rodiny zvyčajne nemusia platiť federálnu daň z nehnuteľnosti.

Podľa IRS nie sú Au pair v USA skutočnými „študentkami“, a preto nie sú oprávnené vyňať svoju mzdu z úhrnu príjmov na daň podľa článku americkej zmluvy o dani z príjmu. Au pair nemajú nárok ani na získanie tzv. Income Tax Creditu, Hope Creditu ani na pôžičku na celoživotné vzdelávanie.

Au pair môžu byť účastné na sociálnom a zdravotnom poistení iba v prípade, ak v USA boli predtým študentkami, prípadne pracovali ako učiteľky, praktikantky alebo výskumné pracovníčky s vízami typu F, J, M alebo Q.

Podanie daňového priznania


Internal Revenue Service považuje au pair za „zamestnanca“ hostiteľskej rodiny, preto sú Au pair povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu v USA. Mzdy Au Pair sú zahrnuté v hrubom príjme príjemcov, preto Au Pair potrebuje od hostiteľskej rodiny potvrdenie o príjme. Termín pre podanie je do 15. júla 2020.

Pri súčasnej mzdovej sadzbe je pravdepodobné, že Au pair bude mať po podaní daňového priznania nedoplatok na dani v USA, hoci Au pair sú daňovými nerezidentmi, ktorí si (až na určité výnimky) nemôžu uplatniť štandardné odpočty.

Berte prosím na vedomie, že tento článok vám síce poskytol konkrétne daňové informácie pre Au Pair, ale vždy je najlepšie poradiť sa s odborníkmi na dane, akým je naša spoločnosť.


Kontaktujte nás