Ušetrite na daniach s hypotékou pre mladých

29. Júl 2020

Nové podmienky získania hypotéky na bývanie pre mladých prinášajú so sebou aj možnosť uplatnenia úrokov v daňovom priznaní.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky

V daňovom priznaní od 1. 1. 2018 pribudla nová položka - daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Daňovník, ktorý si tento daňový bonus chce uplatniť v daňovom priznaní a znížiť tak svoju daňovú povinnosť, musí spĺňať určité podmienky:

  • hypotéka musí byť uzavretá po 1. 1. 2018,
  • vek daňovníka musí byť od 18 do 35 rokov,
  • priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve,
  • hypotéka sa musí vzťahovať na bývanie alebo rekonštrukciu,
  • nadobudnutá nehnuteľnosť musí byť maximálne vo výške 50 000 €,
  • obdobie splácania musí byť nastavené v rozmedzí 5 - 30 rokov.

POZOR!! Nárok na daňový bonus vzniká vždy len jednému žiadateľovi. To znamená, že pokiaľ je hypotéka rozdelená medzi dlžníka (daňovníka - žiadateľa o daňový bonus) a spoludlžníka, spoludlžník musí spĺňať rovnaké podmienky z hľadiska veku a príjmu, avšak NEMÁ NÁROK na daňový bonus.

Úver odklepnutý, čo nasleduje potom?

Výhodou pre uplatnenie daňového bonusu je, že:

  • nie je relevantné, u ktorej banky je úver zjednaný. Podmienkou je iba to, že musí byť poskytnutý slovenskou bankou alebo pobočkou zahraničnej banky sídliacej na Slovensku
  • daňový bonus je možné uplatniť si až 5 rokov po sebe

Nevýhodou je, že spoludlžník si nemôže uplatniť daňový bonus, hoci hypotéku spláca napr. z 50 % s dlžníkom.

Platím úroky, koľko si môžem odpísať na daniach?

Daňový bonus tvoria zaplatené úroky z úveru vo výške 50 %. Strop je 400 €, čo znamená, že uplatniť viac momentálne nie je možné. Základom je podať daňové priznanie a priložiť potvrdenie o výške zaplatených úrokov z banky.

Ako zistím, koľko presne si môžem uplatniť?

Banka je povinná na požiadanie daňovníka vystaviť a doručiť potvrdenie do 30 kalendárnych od podania žiadosti. Niektoré banky toto potvrdenie posielajú svojim klientom automaticky, u niektorých treba o toto potvrdenie požiadať. Na potvrdení banka uvedie výšku zaplatených úrokov, ktoré sa uvedú do daňového priznania.

Pokiaľ má daňovník hypotéku a nesplňuje niektorú z povinných podmienok, banka nevystaví potvrdenie a nie je možné si uplatniť daňový bonus na hypotéku. Bez potvrdenia totiž táto položka v daňovom priznaní nie je akceptovaná a daňový úrad je pri spracovaní priznania nezohľadní. Keď je daňovník zamestnancom a ročné zúčtovanie dane z neho vykonáva zamestnávateľ, musí banku požiadať o vystavenie potvrdenia do 15. 2.


Daňový bonus na hypotéku si uplatníte aj v daňovom priznaní na www.OnlinePriznanie.sk.