(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

V daňovom priznaní mi vyšiel preplatok. Kedy mi ho daňový úrad vráti?

19. Jún 2020

Predĺženie termínu na podanie daňového priznania využila väčšina daňovníkov. Daňové úrady zažili v marci menší nápor ako po minulé roky. Spracovanie podaných daňových priznaní bolo plynulejšie a daňovníci, ktorým vyšiel preplatok, začali postupne dostávať peniaze späť.

Finančná správa SR informovala, že boli vyplatené preplatky, ktoré vyšli v daňovom priznaní podanom v riadnom termíne do 31. 3. 2020. Pokiaľ patríte medzi tých poctivých, ktorí si daňové priznanie podali do 31.3. a daňový úrad vás nekontaktoval kvôli neúplnému alebo chybne vyplnenému daňovému priznaniu, mali by ste mať peniaze na účte. Pokiaľ ich stále nemáte, kontaktujte callcentrum Finančnej správy SR na tel. čísle: 048 43 17 222.

Preplatky z daňových priznaní podaných v apríli sú už na účtoch poplatníkov

Podali ste v apríli? Daňové priznania podané v apríli majú daňové úrady tiež spracované a preplatky vyplatené. Tie daňové úrady vyplácali do 9. júna 2020.

Daňové priznanie som podal v máji. Kedy mi daňový úrad vyplatí preplatok?

Podobné otázky nám často kladú naši klienti na online chate. Pokiaľ vyšiel preplatok a daňové priznanie bolo podané v máji, daňové úrady ich musia vyplatiť do 10. júla 2020. Stihnú to možno pred dovolenkou daňových poplatníkov.

*Zdroj: Finančná správa SR

Prečo je dobré podať daňové priznanie v júni?

Daňové úrady budú vyplácať preplatky z daňových priznaní podaných v júni do 10. augusta 2020. Ak sa chystáte dovolenkovať v druhej polovici augusta, vyplatený preplatok sa vám bude hodiť.

Podajte daňové priznanie v júli a z preplatku stihnete posledný lastminute

Pri podaní daňového priznania v priebehu júla bude daňový úrad vracať preplatky do 10. 9. 2020.

Podáte až v auguste?

Preplatok z daňového priznania podaného v auguste budú daňové úrady vyplácať do 10. 10. 2020.

Daňové priznanie podajte v septembri.

Pri podaní daňového priznania v septembri bude preplatok vrátený do 10. 11. 2020.

Konečný termín podania zatiaľ v nedohľadne

Vláda v čase koronavírovej krízy prijala aj zákon, ktorý ustanovuje, že nový termín pre podanie daňového priznania je do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom skončí pandémia. Tá však stále oficiálne pretrváva, tak je termín podania daňového priznania posunutý na dobu neurčitú.

Stále však platí, že čím skôr podáte, tým skôr budete mať vyplatený preplatok na svojom účte.


Ešte ste nepodali? Urobte tak do konca júna, aby ste v auguste mali preplatok na účte. Jednoducho, rýchlo, online na OnlinePriznanie.sk.