(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ročné zúčtovanie mi urobil zamestnávateľ, chcem si však uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z úveru. Ako ich dostanem späť?

4. Jún 2020

Zamestnanci štandardne nepodávajú daňové priznanie, pretože sa o to postará ich zamestnávateľ, ktorý podá ročné zúčtovanie. Na základe neho zamestnancovi vyjde preplatok (o ktorý sa mu jednorázovo navýši mzda) alebo nedoplatok na dani (ktorý mu zamestnávateľ strhne zo mzdy). Tým je jeho daňová povinnosť vysporiadaná.

Keď má zamestnanec hypotéku, môže si v daňovom priznaní uplatniť zaplatené úroky z úveru. Ako dostane zamestnanec tento daňový bonus?

1. Zamestnanec podá daňové priznanie sám

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 15.2. Zamestnávateľ mu ho vystaví a ročné zúčtovanie neurobí. Zamestnanec podá daňové priznanie sám a výšku zaplatených úrokov zanesie priamo do formuláru daňového priznania.

2. Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie

Zamestnanec požiada zamestnávateľa, aby mu v ročnom zúčtovaní zohľadnil zaplatené úroky z hypotéky. Doloží potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov. Zamestnávateľ mu tento daňový bonus zohľadní v ročnom zúčtovaní na riadku 15. Zamestnávateľ mu daňový bonus jednorázovo pripočíta ku mzde

Môže však nastať situácia, že zamestnanec chce zohľadniť zaplatené úroky z úveru v daňovom priznaní, ale zamestávateľ mu ho v ročnom zúčtovaní z nejakého dôvodu nezohľadní. Ako v takomto prípade postupovať?

Keďže zamestnávateľ už podal ročné zúčtovanie, má sa za to, že zamestnanec podal riadne daňové priznanie. Keď potrebuje čokoľvek doplniť, musí podať opravné daňové priznanie napriek tomu, že riadne nepodával na klasickom formulári daňového priznania. Zamestnávateľa musí požiadať o tlačivo ročné zúčtovanie a podať opravné daňové priznanie na klasickom formulári.

Postup

 1. V aplikácii v 1. kroku si preklikne z riadneho priznania na opravné
 2. Do oddielu o zamestnaní opíše údaje z ročného zúčtovania takto:
  • celkový hrubý príjem - riadok 01
  • preddavok dane - riadok 18
  • úhrn poistného na sociálne poistenie - riadok 02a
  • úhrn poistného na zdravotné poistenie - riadok 02b
  • daňový bonus (na dieťa) - riadok 10
 3. V kroku 2 vyberie oddiel úroky z hypotéky
 4. V kroku 3 vyplní osobné údaje a klikne na dokončiť
 5. K daňovému priznaniu priloží ročné zúčtovanie od zamestnávateľa a potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov k úveru

Hotové opravené daňové priznanie podá na daňový úrad:

 • osobne v podateľni
 • poštou
 • elektronicky
 • prostredníctvom služby e-podanie

Keď ste zamestnancom a zamestnávateľ už podal ročné zúčtovanie a chcete si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, ktoré zamestnávateľ nezohľadnil, vyplňte opravné daňové priznanie na OnlinePriznanie.sk