(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som študent a pracoval som v USA. Musím platiť dane?

1. Október 2019

Štatút študenta denného štúdia v USA nemá vplyv na oslobodenie od daní z príjmu.

K tomu, či študent musí alebo nemusí podať daňové priznanie v USA, sú rozhodujúce tieto faktory:

  • výška príjmu,
  • nárok na závislosť od daňového priznania inej osoby,
  • stav podania,
  • vek.

Pokiaľ je príjem študenta nižší ako stanovujú podmienky (faktory), nemá povinnosť platiť daň z príjmu ani podávať daňové priznanie. V tomto prípade je podanie daňového priznania dobrovoľné, čo môže byť pre študenta výhodné, ak má nárok na vrátenie zrazenej dane z príjmu.

V prípade, ak sa študent rozhodne pre podanie daňového priznania, okrem štandardných príjmov zo zamestnania musí uviesť do príjmov aj štipendiá a granty ako zdaniteľný príjem.

Keď vo výsledku vyjde daň k úhrade, študenti univerzít majú nárok na tieto daňové výhody:

  • odpočty úrokov zo študentských pôžičiek,
  • kredity,
  • školné.

Tieto položky môžu uplatniť na zníženie daňovej povinnosti.

Chcem vyplniť daňové priznanie