(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jsem student a pracoval jsem v USA. Musím platit daně?

1. říjen 2019

Status studenta denního studia v USA nemá vliv na osvobození od daní z příjmu.

K tomu, zda student musí nebo nemusí podat daňové přiznání v USA, jsou rozhodující tyto faktory:

  • výška příjmu,
  • nárok na závislost od daňového přiznání jiné osoby,
  • stav podání,
  • věk.

Pokud je příjem studenta nižší než stanovují podmínky (faktory), nemá povinnost platit daň z příjmu ani podávat daňové přiznání. V tomto případě je podání daňového přiznání dobrovolné, což může být pro studenta výhodné, pokud má nárok na vrácení stržené daně z příjmu.

V případě, že se student rozhodne pro podání daňového přiznání, kromě standardních příjmů ze zaměstnání, musí uvést do příjmů i stipendia a granty jako zdanitelný příjem.

Když ve výsledku vyjde daň k úhradě, studenti univerzit mají nárok na tyto daňové výhody:

  • odpočty úroků ze studentských půjček,
  • kredity,
  • školné.

Tyto položky mohou uplatnit na snížení daňové povinnosti.

OnlinePriznani_Banners%20blog_cz%20