(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Karuselové podvody

8. červenec 2019

Určitě jste už slyšeli termín karuselový podvod, u nás známé jako podvod na vratkách DPH nebo podvod typu kolotoč a nebo podvod chybějícího obchodníka. Co takový koloběh obnáší a jak jej odhalit?

Karusel je vlastně kolotoč. Když se pohybujeme v oblasti daní a financí, často slýcháme o koloběhu peněz nebo o termínu dávat zboží do oběhu. A právě s oběhem zboží na trhu se dělají největší podvody.

Karuselový obchod byl jedním z nejčastěji využívaných úniků daně z přidané hodnoty (DPH). Používal se především v přeshraničním obchodě, protože v momentě, kdy zboží opustilo hranice země, kde bylo zakoupeno nebo vyhotoveno a prodalo se do zahraničí, bylo osvobozeno od DPH.

Princip karuselu

Představte si kolotoč. Také v tom daňovém se vyskytne kůň, přesně jako na tom dětském. V daňovém to celé stojí a padá na třech pilířích. Jsou jimi:

  • bílý kůň (obchodník)
  • firma (broker)
  • plátce DPH v EU

Jak to funguje?

V klasickém obchodě probíhá proces nákupu zboží tak, že obchodník nakoupí zboží a jeho přidanou hodnotu odvede státu. Následně toto zboží prodá a firma, která ho od něj koupí požádá stát o vratku DPH, jež za toto zboží zaplatila. Platby se spárují a na obou stranách by měla co i rovnováha.

Ale …

I u nás se často setkáváme s nelegálními aktivitami a s ní spojenými podvody. V karuselovém podvodu to tedy funguje takto:

Obchodník se na trhu tváři jako seriózní firma. Obchodník vystupuje jako tzv. Bílý kůň, který zboží (většinou pašované nebo zboží neznámého původu) dá do oběhu tak, že ho prodá s přidanou hodnotou jiné firmě. DPH častokrát přizná, ale již nezaplatí. Firma, která toto zboží koupí a následně totéž zboží prodá do jiného státu EU již bez DPH, protože v přeshraničním obchodě je toto zboží od DPH osvobozeno. Po uskutečnění tohoto obchodu zaplatí firma DPH v domovském státě a požádá o vratku DPH. Aby se však jeho vratka na výstupu spárovala s DPH na vstupu, musí bílý kůň zaplatit DPH, což však neudělá. Bílý kůň zmizí beze stopy z trhu a už je len těžko dohledatelný.

Celý proces jsme si ukázali na jednoduchém modelu. Ve skutečnosti mají karuselové obchody několik desítek až stovek mezičlánků (firmy, kterým se totéž zboží prodává), aby se eliminovalo riziko odhalením. Čím má kolotoč více účastníků, tým je celá síť více zamotaná a v podstatě bílý kůň nevystopovatelný.

Státní kasa otevři se

Bílý kůň nakoupí počítače za 1000 000 Kč. DPH z tohoto obchodu tvoří 20%. Na kontrolním hlášení uvede 200 000 Kč DPH, ale tuto částku už finančnímu úřadu nezaplatí. Počítače předá firmě ABC za 1200 000 Kč, přičemž firma ABC přizná v kontrolním hlášení 200 000 Kč DPH a aj ho zaplatí. Počítače za stejnou cenu odevzdá dále firmě XYZ a takto počítače projdou 10 firmami. Poslední známý vlastník počítačů je prodá do Německa za 1200 000 Kč. Jelikož jde o přeshraniční obchod, DPH je od daně z přidané hodnoty osvobozeno. Od státu přesto žádá vratku na DPH 200 000 Kč. Stát jí tuto vratku vyplatí a firma, která vlastnila počítače jako poslední v ČR oškube státní pokladnu o 200 000 Kč. Stát tak zůstane v minusu, protože na výstupu DPH odešlo, ale na vstupu do pokladny nepřistálo.

Finanční správa bude párovat kontrolní hlášení z obchodů, kterými počítače prošly. Celý obchod od prodeje počítačů bílým koněm firmě ABC až po prodej do ciziny trvá více než rok. V momentě, kdy firma ABC prodala počítače dál, se po bílém koni slehla zem a nikdo obchodníka více neviděl. Je nedostupný, nedohledatelný, na výzvy nereaguje, zmizel … A stát zůstal v ztrátě …

Proč to vlastně dělají?

  • firmy vytvářejí nelegální konkurenční výhody
  • vytahují peníze od státu – lehký zdroj příjmů organizovaných skupin
  • tunelují systému DPH

Jak proti podvodníkům bojuje Finanční zpráva?

Finanční správa ČR při podezření z nelegálního obchodu a při prověrkách vratek DPH dělá kontroly a opatření. Významným nástrojem pro odhalování karuselových obchodů je kontrolní hlášení, díky kterému FS ČR získává data od dodavatele i odběratele zboží a na základě nespárovaných plateb dokáže odhalit nelegální obchod.