(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jsem zaměstnán v Rakousku. Jak si mohu snížit daňový základ a zvýšit přeplatek na dani?

17. červen 2019

Jste zaměstnancem v Rakousku a podáváte daňové přiznání? Jak snížit základ daně a zvýšit přeplatek na dani?

Základem je podání daňového přiznání. Tím to však nekončí. Musíte si jasně určit, zda jste nebo nejste rezidentem Rakouska (více o daňové rezidentury v Rakousku se dozvíte ZDE). K dosažení neomezené povinnosti vám postačí formulář L1i. Díky němu budete považováni za rakouského daňového rezidenta s neomezenou daňovou povinností, jinými slovy budete Rakušan se českým pasem.

Abyste mohli využívat status rakouského rezidenta naplno, můžete v žádosti o vrácení daně uvést různé náklady, které snižují základ daně. Rakouský daňový systém nabízí tyto odečitatelné náklady:

1. Arbeitskleidung – pracovní oblečení – tento náklad si můžete uplatnit pouze v případě, že jde o pracovní nebo ochranné oblečení (uniforma, lékařské kalhoty, kostým u herců, bílý plášť, ochranné helmy …) Běžné oblečení nelze uplatnit, ačkoli jej zaměstnavatel vyžaduje ( předepsaný dress code). Co musím doložit rakouskému úřadu?

Účtenky z obchodu s přesným popisem oblečení a datem koupě.

2. Arbeitsmittel – pracovní prostředky – sem patří vše, co používáte při práci (počítač, pevný disk, služební telefon …). Pokud se pracovní pomůcka např. počítač nedá oddělit od soukromé, může se v daňovém přiznání zohlednit pouze částečně.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Účtenky z obchodu s přesným popisem pracovních pomůcek a datem koupě.

3. Bewirtungsspesen – náklady na provoz – jsou spojeny s nástupem / odchodem do / ze zaměstnání a s tím spojených výdajů (malé uvítací / rozloučenou ceremonie, přípitky nebo bufety).

Co musím doložit rakouskému úřadu? Účtenky z obchodu s přesným popisem zakoupených nápojů a občerstvení s datem koupě, příp. faktury od cateringových společností.

4. Büromaterial und Porti – kancelářské potřeby a poštovné

Co musím doložit rakouskému úřadu? Účtenky z nákupu s přesným popisem kancelářských potřeb a datem koupě.

5. Doppelte Haushaltsführung – vedení dvojité domácnosti – může se uplatnit na tzv. přechodné období. Po uplynutí přechodného období se očekává přestěhování se do místa výkonu práce nebo návrat domů. Při posuzování tohoto nákladu hrají rozhodující roli tyto podmínky: rodinný stav (ženatý / vdaná – může si uplatnit na 2 roky ; svobodný – může si uplatnit max. na 6 měsíců) počet dětí (ať poplatník má dítě nebo ne)

Co musím doložit rakouskému úřadu? Výpis z katastru o vlastnictví nemovitosti v ČR, doklady o platbě nákladů na bydlení (nájemné, elektřina, voda, plyn) v ČR i v Rakousku.

6. Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatura a časopisy (sbírky zákonů, právní publikace, psychoterapeutické příručky)

Co musím doložit rakouskému úřadu? Účtenky z obchodu s přesným popisem knihy, média nebo časopisu s datem koupě.

7. Familienheimfahrten – náklady na jízdné do ČR – lze uplatnit při pravidelném vracení se do místa bydliště v ČR jako reálné náklady na jízdné. Sem můžete zahrnout: poplatek za pohonné hmoty, dálniční známku nebo mýtného.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Účtenky z čerpacích stanic, o úhradě dálniční známky, potvrzení o zaplacení mýtného nebo kopii technického průkazu vozidla a poslední dva protokoly o STK kontrole vozidla.

8. Fehlgelder – výdaje zaměstnance – výdaje, které proplatí zaměstnanci zaměstnavatel na základě vzájemné dohody.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Účtenky z obchodu s přesným popisem zakoupených a proplacených zboží.

9. Fortbildungsaufwand – náklady na další vzdělávání (kurzy, semináře, certifikáty)

Co musím doložit rakouskému úřadu? Fakturu nebo účtenku za zaplacený kurz, seminář, potvrzení o absolvování.

10. Kilometergeld Fahrrad – paušální náklady na cestovní kolům – můžete si odečíst z daní, pokud ke své práci používáte kolo. Uplatnit si můžete 0,42 € na kilometr přihlédnutím maximálně 2000 km, čili 480 €.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Potvrzení od zaměstnavatele, že k výkonu práce potřebujete kolo.

11. Pendlerpauschale – cestovní náklady na denní dojíždění do práce – tato položka je akceptována jestliže:

  • na cestu do práce nemůžete využívat MHD nebo meziměstskou dopravu a vzdálenost do práce je minimálně 20 km
  • na polovinu cesty do práce nemůžete využívat MHD nebo meziměstskou dopravu a vzdálenost do práce je minimálně 2 km

12. Reisekosten – cestovní náklady – si můžete uplatnit pouze tehdy, pokud vám zaměstnavatel neproplácí ubytování, neposkytuje firemní auto na jízdu do práce nebo vám cesty neproplácí. Pokud vám zaměstnavatel kompenzuje tyto náklady částečně, můžete využít na odpočet rozdíl mezi skutečným nákladem a proplacení nákladů od zaměstnavatele. Pozor na náklady na dojíždění do práce (byt – místo výkonu práce)! V tomto případě jde o paušální náhrady Pendlerpauschale.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Knihu jízd vozidla psaná rukou (s datem, místem, časem a počtem ujetých kilometrů, rozdělených na soukromé a pracovní cesty).

13. Telefongebühren – poplatky za telefon – lze uplatnit v plné výši.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Výpis o uskutečněných telefonických hovorech a jejich rozdělení na soukromé a služební za celé zdaňovací období.

14. Umzugskosten – náklady na stěhování – je možné uplatnit pouze pokud jde o stahování z pracovních důvodů s tím, že původní bydlení si zaměstnanec neponechá.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Fakturu od stěhovací firmy.

15. Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastním motorovým vozidlem – lze uplatnit, pokud došlo k nehodě vozidla při výkonu práce.

Co musím doložit rakouskému úřadu? Záznam z policie o nehodě a kopii pojistné smlouvy.

Týká se vás to? Využijte výhod rakouského daňového systému. S naší aplikací zvládnete vyplnit rakouské daňové přiznání rychle a jednoduše. Pro získání příspěvků vám zašleme i formulář L1i.