(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som zamestnaný v Rakúsku. Ako si môžem znížiť daňový základ a zvýšiť preplatok na dani?

17. Jún 2019

Ste zamestnancom v Rakúsku a podávate daňové priznanie? Ako znížiť základ dane a zvýšiť preplatok na dani?

Základom je podanie daňového priznania. Tým to však nekončí. Musíte si jasne určiť, či ste alebo nie ste rezidentom Rakúska (viac o daňovej rezidentúre v Rakúsku sa dozviete TU). K dosiahnutiu neobmedzenej daňovej povinnosti vám postačí formulár L1i. Vďaka nemu budete považovaní za rakúskeho daňového rezidenta s neobmedzenou daňovou povinnosťou, inými slovami budete Rakúšan so slovenským pasom.

Aby ste mohli využívať status rakúskeho rezidenta naplno, môžete v žiadosti o vrátenie dane uviesť rôzne náklady, ktoré znižujú základ dane. Rakúsky daňový systém ponúka tieto odpočítateľné náklady:

1. Arbeitskleidung – pracovné oblečenie – tento náklad si môžete uplatniť iba v prípade, že ide o pracovné alebo ochranné oblečenie (uniforma, lekárske nohavice, kostým u hercov, biely plášť, ochranné helmy…) Bežné oblečenie nie je možné uplatniť, hoci ho zamestnávateľ vyžaduje (predpísaný dress code).

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z obchodu s presným popisom oblečenia a dátumom kúpy.

2. Arbeitsmittel – pracovné prostriedky – sem patrí všetko, čo používate pri práci (počítač, pevný disk, služobný telefón…). Ak sa pracovná pomôcka napr. počítač nedá oddeliť od súkromnej, môže sa v daňovom priznaní zohľadniť iba čiastočne.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z obchodu s presným popisom pracovných pomôcok a dátumom kúpy.

3. Bewirtungsspesen – náklady na prevádzku – sú spojené s nástupom/odchodom do/zo zamestnania a s tým spojených výdavkov (malé privítacie/rozlúčkové ceremónie, prípitky alebo bufety).

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z obchodu s presným popisom zakúpených nápojov a občerstvenia s dátumom kúpy, príp. faktúry od cateringových spoločností.

4. Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z nákupu s presným popisom kancelárskych potrieb a dátumom kúpy.

5. Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti – môže sa uplatniť na tzv. prechodné obdobie. Po uplynutí prechodného obdobia sa očakáva presťahovanie sa do miesta výkonu práce alebo návrat domov. Pri posudzovaní tohoto nákladu zohrávajú rozhodujúcu úlohu tieto podmienky: rodinný stav (ženatý/vydatá – môže si uplatniť na 2 roky; slobodný – môže si uplatniť max. na 6 mesiacov) počet detí (či daňovník má dieťa alebo nie)

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Výpis z katastra o vlastníctve nehnuteľnosti na Slovensku, doklady o platbe nákladov na bývanie (nájom, elektrina, voda, plyn) na Slovensku aj v Rakúsku.

6. Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a časopisy (zbierky zákonov, právne publikácie, psychoterapeutické príručky)

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z obchodu s presným popisom knihy, média alebo časopisu s dátumom kúpy.

7. Familienheimfahrten – náklady na cestovné na Slovensko – je možné uplatniť pri pravidelnom vracaní sa do miesta bydliska na Slovensku ako reálne náklady na cestovné. Sem môžete zahrnúť: poplatok za pohonné hmoty, diaľničnú známku alebo mýta.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z čerpacích staníc, o úhrade diaľničnej známky, potvrdenia o zaplatení mýta alebo kópiu technického preukazu vozidla a posledné dva protokoly o STK kontrole vozidla.

8. Fehlgelder – výdaje zamestnanca – výdaje, ktoré preplatí zamestnancovi zamestnávateľ na základe vzájomnej dohody.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Účtenky z obchodu s presným popisom zakúpených a preplatených tovarov.

9. Fortbildungsaufwand – náklady na ďalšie vzdelávanie (kurzy, semináre, certifikáty)

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Faktúru alebo účtenku za zaplatený kurz, seminár, potvrdenie o absolvovaní.

10. Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na cestovné bicyklom – môžete si odpočítať z daní, ak k svojej práci používate bicykel. Uplatniť si môžete 0,42€ na kilometer, pričom sa zohľadní maximálne 2000 km, čiže 480 €.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Potvrdenie od zamestnávateľa, že k výkonu práce potrebujete bicykel.

11. Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie do práce – táto položka je akceptovaná ak:

  • na cestu do práce nemôžete využívať MHD alebo medzimestskú dopravu a vzdialenosť do práce je minimálne 20 km
  • na polovicu cesty do práce nemôžete využívať MHD alebo medzimestskú dopravu a vzdialenosť do práce je minimálne 2 km

12. Reisekosten – cestovné náklady – si môžete uplatniť iba vtedy, ak vám zamestnávateľ neprepláca ubytovanie, neposkytuje firemné auto na jazdu do práce alebo vám cesty neprepláca. Ak vám zamestnávateľ kompenzuje tieto náklady čiastočne, môžete využiť na odpočet rozdiel medzi skutočným nákladom a preplatenými nákladmi od zamestnávateľa.

Pozor na náklady na dochádzanie do práce (byt – miesto výkonu práce)! V tomto prípade ide o paušálne náhrady Pendlerpauschale.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Knihu jázd vozidla písaná rukou (s dátumom, miestom, časom a počtom najazdených kilometrov, rozdelených na súkromné a pracovné cesty).

13. Telefongebühren – poplatky za telefón – je možné uplatniť v plnej výške.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Výpis o uskutočnených telefonických hovoroch a ich rozdelenie na súkromné a služobné za celé zdaňovacie obdobie.

14. Umzugskosten – náklady na sťahovanie – je možné si uplatniť iba ak ide o sťahovanie z pracovných dôvodov s tým, že pôvodné bývanie si zamestnanec neponechá.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Faktúru od sťahovacej firmy.

15. Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom – je možné uplatniť, ak došlo k k nehode vozidla pri výkone práce.

Čo musím doložiť rakúskemu úradu? Záznam z polície o nehode a kópiu poistnej zmluvy.

Zdroj: bmf.gv.at


Týka sa vás to? Využite výhody rakúskeho daňového systému. S našou aplikáciou zvládnete vyplniť rakúske daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Pre získanie príspevkov vám pošleme aj formulár L1i. Vyplňte si na Neotax.eu.