(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Som zamestnaný vo Veľkej Británii. Ako podať daňové priznanie?

4. Október 2019

Pracovali ste vo Veľkej Británii a neviete ako požiadať o vrátenie daní? Ako sa vyznať v britskom daňovom systéme?

Britský daňový rok začína 6. apríla a končí 5. apríla nasledujúceho roka.

Čo to znamená?

Treba si uvedomiť, že slovenský daňový rok je totožný s kalendárnym rokom. Čiže trvá od 1. januára do 31. decembra príslušného roka. Ak teda pracujem na Slovensku v priebehu kalendárneho roka u 1 alebo viacerých zamestnávateľov, potrebujem do konca marca, kedy je posledný termín na podanie daňového priznania, potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, u ktorých som v priebehu roka pracovala.

Ako zdaním príjem z Veľkej Británie, keď som tam bola zamestnaná od 1. 1. 2018 do konca roka? Od 1. 1. 2019 som sa vrátila na Slovensko, kde aj pracujem.

Keďže britský daňový rok nie je totožný s kalendárnym rokom, daňové priznanie vo Veľkej Británii podám takto:

  • za obdobie od 1. 1. 2018 do 5. 4. 2018. Toto obdobie spadá pod daňový rok 2017.
  • za obdobie od 6. 4. 2018 do 31.12. 2018. Toto obdobie spadá pod daňový rok 2018.

Z toho vyplýva, že vo Veľkej Británii musím podať dve daňové priznania (na Slovensku podám jedno a uvediem zahraničný príjem).

Kedy požiadať o vrátenie dane?

O vrátenie dane môžete požiadať na konci každého daňového roka. Na podanie daňového priznania nemáte limit 3 mesiace ako na Slovensku, ale o vrátenie môžete požiadať až 4 roky spätne. Čiže v roku 2019 môžete žiadať o vrátenie dane za roky 2015. 2016. 2017 a 2018.

Čo potrebujem k vráteniu daní z Veľkej Británie?

K vráteniu dane z Veľkej Británie budete potrebovať:

  • formulár P60
  • formulár P45
  • National Insurance Number

Daňové sadzby a pásma


Pásmo Zdaniteľný príjem Daňová sadzba
Nezdaniteľné príjmy < 12 570 £ 0 %
Základná sadzba 12 571 £ - 50 270 £ 20 %
Vyššia sadzba 50 271 £ - 125 140 £ 40 %
Dodatočná sadzba > 125 140 £ 45 %


Kedy vám Briti vrátia dane?

Finančný úrad má na spracovanie žiadosti o vrátenie dane a na prevod peňazí na váš bankový účet lehotu 12 – 14 týždňov.


Zložité? Ide to aj jednoduchšie!

S našou aplikáciou zvládnete vyplniť britské daňové priznanie rýchlo a jednoducho. Vyplníte si na Neotax.eu.