(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Deriváty v daňovom priznaní

Aktualizovaný: 27. Február 2023
Publikovaný: 27. August 2021

Počas koronakrízy sa veľa Slovákov rozhodlo investovať a  obchodovať na burze. Ako zaniesť príjem z predaja derivátov do daňového priznania?

Obchodovanie s derivátmi patrí medzi kapitálové príjmy. Tie sú v slovenskom daňovom systéme pomerne komplikované.

Deriváty


Medzi deriváty zaraďujeme CFD, Futures a obchody na Forexe. Deriváty podliehajú dani z príjmu, pričom patria medzi tzv. pasívne príjmy. To znamená, že si daňovník na príjem z predaja derivátov nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Príjem z predaja derivátov sa po odpočítaní výdavkov zdaňuje v plnej výške sadzbou 19 %.

Čo nepatrí pod derivátové obchody?


Je všeobecne známe, že obchod na burze prebieha v rôznych menách. Ak si daňovník zamieňa menu výhodnejším kurzom napr. z EUR na USD a táto zámena meny mu nie je vyplatená (ide o fiktívny zisk), nejedná sa o derivátovú operáciu. Zámena meny sa do daňového priznania neuvádza.

Ak si však daňovník nechá vyplatiť túto zámenu kurzu, ide o derivátový obchod, ktorý podlieha zdaneniu podľa štandardných postupov.

Deriváty v daňovom priznaní


Deriváty sa zdaňujú až v momente predaja. To znamená, že ak daňovník nakúpil deriváty (začal obchodovať na  burze) v roku 2017 a predal ich v roku 2022, zdaňuje ich až za rok 2022 (do 31. marca 2023).

Príjem z derivátov sa priznáva v daňovom priznaní typu B. Uvádza sa v tabuľke č. 3 na riadku 10 s názvom príjmy z derivátových operácií. Okrem príjmov daňovník uvedie aj výdavky spojené s obchodovaním s derivátmi. Medzi výdavky patria:

  • poplatky a platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií,
  • výdavky súvisiace s vysporiadaním derivátových operácií,
  • odvody na zdravotné poistenie.

Výdavky si daňovník môže uplatniť maximálne do výšky príjmov. To znamená, že z príjmov z derivátových operácií nemôže vykazovať stratu.

Daň sa vypočíta jednoducho podľa vzorca:

Deriváty v aplikácii na OnlinePriznanie.sk


Príjem z derivátových operácií si môžete vyplniť v aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk. V kroku č. 3 v časti iné príjmy uvediete:

  • príjem z derivátových operácií,
  • výdavky spojené s obchodovaním s derivátmi.

prijem_z_predaja_derivatov

Aplikácia spočíta daň za vás, a to dokonca aj v prípade, ak máte ďalšie príjmy.

Deriváty a zdravotné poistenie


Odvody na zdravotné poistenie sa v momente predaja derivátov neplatia. Odvody vymeria zdravotná poisťovňa po podaní daňového priznania, a to vo výške 14 %. Daňovník dostane list zo zdravotnej poisťovne, kde bude uvedená výška zdravotného poistného s platobnými údajmi.

Tieto odvody tvoria výdavky z derivátových operácií. Daňovník má dve možnosti:

  1. po zaplatení zdravotného poistného podá v roku 2023 dodatočné daňové priznanie za rok 2022, kde uvedie zdravotné poistné do výdavkov, čím si zníži základ dane a výslednú daň,
  2. po zaplatení zdravotného poistného zahrnie tieto výdavky do výdavkov z predaja derivátových obchodov za rok 2023. Táto možnosť sa mu vyplatí v prípade, že v roku 2023 plánuje predať ďalšie deriváty. Nemusí tak podať dodatočné daňové priznanie za rok 2022 a uľahčí si tak daňovú administratívu.

Príjem z predaja derivátov si spracujete v niekoľkých krokoch v inteligentnej aplikácii na www.OnlinePriznanie.sk.

Zdaniť príjem z predaja derivátov