Zmena životného minima od 1. júla 2024 a vplyv na daň z príjmu

14. Jún 2024

Životné minimum sa každoročne zvyšuje a ovplyvňuje viaceré daňové odpočty. Ako sa zvýšenie prejaví v rodinnom rozpočte?

Životné minimum od 1. 7. 2024


Životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Od 1. júla 2024 do 30. júna 2025 platia nové sumy životného minima:

  • 273,99 € mesačne - vzťahuje sa na dospelú fyzickú osobu,
  • 191,14 € mesačne - vzťahuje sa na ďalšiu dospelú spoločne posudzovanú fyzickú osobu,
  • 125,11 € mesačne - vzťahuje sa na zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.


Úpravou životného minima došlo k navýšeniu:

  • z 268,88 € na 273,99 €, navýšenie o 5,11 € pre dospelú fyzickú osobu,
  • zo 187,57 € na 191,14 €, navýšenie o 3,57 € € pre druhú spoločne posudzovanú dospelú fyzickú osobu,
  • zo 122,77 € na 125,11 €, navýšenie o 2,34 € pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.

Ako zvýšenie životného minima ovplyvní daň z príjmu?


V dôsledku zvýšenia životného minima dochádza automaticky aj k zvýšeniu daňových limitov rozhodných pre daňové priznanie v roku 2026 za rok 2025. Zmeny v oblasti daní sa prejavia od 1. 1. 2025 nasledovne:

DruhRočná čiastka platná od
1. 1. 2025 do
31. 12. 2025
Ročná čiastka platná od
1. 1. 2024 do
31. 12. 2024
Zvýšenie
o čiastku
nezdaniteľná časť
základu dane na daňovníka
5 753,79 €5 646,48 €107,31 €
nezdaniteľná časť
základu dane na manžela/manželku
5 260,61 €5 162,50 €98,11 €
základ dane z príjmu fyzickej osoby
pri uplatnení sadzby 19 %
48 441,43 €47 537,98 €903,45 €
základ dane z príjmu fyzickej osoby
pri uplatnení sadzby 25 %
48 441,43 €47 537,98 €903,45 €

V roku 2025 je mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v čiastke 479,48 €.


Životné minimum priamo ovplyvňuje aj limit, do ktorého daňovník nie je povinný podať daňové priznanie. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2025 sa bude vzťahovať na príjem vyšší ako 2 876,90 €. To znamená, že v roku 2026 bude daňovník povinný podať daňové priznanie, ak v roku 2025 dosiahne celkové zdaniteľné príjmy vyššie ako 2 876,90 €. Oproti predchádzajúcemu roku sa limit zvýši o 53,66 €.

Vplyv zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane na výpočet čistej mzdy


V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami dochádza aj k zmene vo výpočte čistej mzdy.

Porovnanie výpočtu čistej mzdy bezdetného zamestnanca s hrubou mzdou 1 000 € a s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2024 a 2025:

RokHrubá mzda Odvody
na sociálne poistenie
Odvody
na zdravotné poistenie
Nezdaniteľná časť
základu dane
Preddavok
na daň
Čistá mzda
20241 000 €94 €40 €470,54 €75,14 €790,86 €
20251 000 €94 €40 €479,48 €73,44 €792,56 €

Pre porovnanie, v roku 2025 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane z pôvodných 470,54 € mesačne na 479,48 €, čo vedie k zníženiu preddavku dane a tým je vyššia čistá mzda zamestnanca.

Vyplniť daňové priznanie


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.