Ako na dane 2024

6. Marec 2024

Kompletný sprievodca pre spracovanie daňového priznania za rok 2023.

1. Kto musí podať daňové priznanie za rok 2023?
2. Najčastejšie otázky pri vypĺňaní daňového priznania
3. Daňové priznanie pracujúcich dôchodcov
4. Prenájom nehnuteľnosti v daňovom priznaní
5. Derivátové obchody a daňové priznanie
6. Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní
7. Prehľad zliav na dani za rok 2023
8. Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
9. Čísla účtov k zaplateniu dane
10. Odklad daňového priznania

1. Kto musí podať daňové priznanie za rok 2023?


Koho sa podanie daňového priznania týka, kto ho podať nemusí a pre koho je jeho podanie výhodné?

Prečítať článok


Späť na výber

2. Najčastejšie otázky pri vypĺňaní daňového priznania


V roku 2024 sa nás pri vypĺňaní daňového priznania najviac pýtate na typ formulára, termíny a spôsoby podania daňového priznania či na výšku daňového bonusu na deti. Častou otázkou je aj zdanenie dividend a cenných papierov.

Prejsť na najčastejšie otázky


Späť na výber


3. Daňové priznanie pracujúcich dôchodcov


Dôchodca pracujúci na hlavný pracovný pomer má za určitých podmienok nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za celý rok. Rozhodujúci je pri tom dátum priznania starobného dôchodku. Dôchodca pracujúci na dohodu môže zamestnávateľa požiadať o odvodovú úľavu, ak jeho príjem nepresahuje 200 €. Ako si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za celý rok a ako požiadať o odvodovú úľavu?

Dôchodca pracujúci
na hlavný pracovný pomer
Dôchodca pracujúci
na dohodu


Späť na výber

4. Prenájom nehnuteľnosti v daňovom priznaní


Pri prenájme nehnuteľnosti sa do daňového priznania uvádzajú nielen príjmy, ale aj výdavky. Výdavky tvoria tú položku v daňovom priznaní, ktoré znižujú základ dane a vo výsledku aj celkovú daň. Čo zahrnúť do príjmov a čo do výdavkov?

Zistiť viac o príjme
z prenájmu nehnuteľnosti


Späť na výber

5. Derivátové obchody a daňové priznanie


Obchodovanie s derivátmi patrí medzi kapitálové príjmy. Deriváty podliehajú dani z príjmu, pričom patria medzi tzv. pasívne príjmy. Príjem z predaja derivátov sa po odpočítaní výdavkov zdaňuje v plnej výške sadzbou 19 %.

Zdaniť príjem z derivátov


Späť na výber

6. Príjem zo zahraničia v slovenskom daňovom priznaní


Ak ste pracovali v zahraničí, nezabudnite uviesť tento príjem v daňovom priznaní. V prehľadnom článku si vyberiete krajinu, z ktorej pochádza váš príjem. Pri každej krajine nájdete návod a vysvetlenie, ako zaniesť príjem zo zahraničia do aplikácie.

Vybrať krajinu príjmu


Späť na výber

7. Prehľad zliav na dani za rok 2023


Odpočítateľné položky znižujú základ dane a vo výsledku aj samotnú daň. Daňové bonusy (na dieťa, hypotéku a mimoriadny daňový bonus) znižujú daň vo výsledku a tým priamo ovplyvňujú daň. Spísali sme pre vás kompletný zoznam daňových zvýhodnení.

Zistiť viac o daňových zvýhodneniach


Späť na výber

8. Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve


Živnostníci, ktorí účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, musia okrem daňového priznania vyplniť a podať účtovnú závierku elektronicky. Rovnaká povinnosť sa týka aj právnických osôb. Ako vyplniť účtovnú závierku v jednoduchom a podvojnom účtovníctve?

Zistiť viac o účtovnej závierke
v jednoduchom účtovníctve
Zistiť viac o účtovnej závierke
v podvojnom účtovníctve


Späť na výber

9. Čísla účtov k zaplateniu dane


Číslo účtu k zaplateniu dane z príjmu fyzických alebo právnických osôb si musíte vygenerovať. Ako postupovať pri generovaní IBANu?

Zaplatiť daň FOZaplatiť daň PO


Späť na výber

10. Odklad daňového priznania


Nestíhate podať daňové priznanie? Podajte odklad. Daňovník výhradne so slovenským príjmom si môže predĺžiť termín podania o 1 – 3 mesiace. Daňovník s príjmom (aj) zo zahraničia si môže predĺžiť lehotu až o 6 mesiacov.

Pozrieť si návod k podaniu odkladu


Späť na výber

Daňové priznanie za rok 2023 si spracujete v jednoduchej a prehľadnej aplikácii na OnlinePriznanie.sk.

Spracovať daňové priznanie


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.