Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní za rok 2023

4. Marec 2024

Daňový bonus na dieťa je najviac diskutovanou témou, ktorá dokáže potrápiť nejedného daňovníka pri vyplňovaní daňového priznania za rok 2023. Prinášame vám veľký prehľad výpočtu daňového bonusu na dieťa za rok 2023. Vyplňte ho správne v daňovom priznaní!

Daňový bonus 2023


Daňový bonus patrí medzi daňové zvýhodnenia, ktoré si rodič uplatňuje na maloleté alebo školopovinné dieťa. Tento druh daňového zvýhodnenia môže byť vyplatený:

 • mesačne - zamestnanci, dohodári, ktorým daňový bonus vypláca zamestnávateľ,
 • ročne - zamestnanci, dohodári, ktorí neuplatňujú daňový bonus u zamestnávateľa a podnikatelia.

Výška daňového bonusu


Podmienky daňového bonusu upravuje Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov č. 595/2003 Z.z. Výška daňového bonusu na dieťa sa určuje podľa:

 • veku dieťaťa,
 • počtu detí,
 • príjmu rodiča (ustanovujúci percentuálny základ dane).

Daňový bonus podľa veku dieťaťa sa stanovuje takto:

VekMaximálna mesačná výška
do 18 rokov140 €
nad 18 rokov50 €


Pri výpočte daňového bonusu sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda znížená o odvody). Inak povedané, konečnú výšku daňového bonusu ovplyvňujú percentá základu dane na príslušný počet detí:

Počet detí% zo základu dane
1 dieťa20 %
2 deti27 %
3 deti34 %
4 deti41 %
5 detí48 %
6 a viac detí55 %


V praxi môžu nastať dve situácie:

 • daňový bonus bude vyplatený podľa veku dieťaťa - ak je výsledná suma, vypočítaná podľa veku dieťaťa, nižšia ako podľa % základu dane,
 • daňový bonus bude vyplatený podľa percenta zo základu dane - ak je výsledná suma, vypočítaná prislúchajúcim percentom, nižšia ako podľa veku dieťaťa.

Z uvedeného vyplýva, že rodič dostane ten daňový bonus, ktorý je vo výslednom výpočte nižší.

Ako teda vypočítať daňový bonus na dieťa?


To, koľko rodič nakoniec dostane, závisí od:

 • veku dieťaťa,
 • príjmu rodiča,
 • ustanovujúceho percenta základu dane.

Ukážeme si to na príkladoch:

Eva má jedno dieťa vo veku 8 rokov. Jej základ dane je 7 841,25 €. Koľko eur môže získať na daňovom bonuse za toto dieťa?

Pri výpočte sa berie do úvahy vek dieťaťa, počet detí a percento základu dane.

Ak má Eva iba jedno dieťa, na toto dieťa má podľa jeho veku nárok na 140×12 = 1 680 €.

Keďže má iba jedno dieťa, určujúce je percento základu dane z jej príjmu, a to 20 %. Podľa % základu dane jej vychádza daňový bonus na 7 841,25×20 % = 1 568,25 €.

Z výpočtu vyplýva, že by Eva dostala daňový bonus:

 • podľa veku dieťaťa - 1 680 €,
 • podľa ustanovujúceho % základu dane - 1 568,25 €.

Keďže je daňový bonus podľa % základu dane nižší ako podľa veku detí, Eva dostane daňový bonus podľa % základu dane, a to 1 568,25 €.

Spracujte si daňové priznanie pre fyzické osoby v našej online aplikácii a získajte zľavu vo výške 5 €. Zľavový kód DANE2024 stačí zadať do príslušného poľa pri platbe a aplikácia automaticky odpočíta 5 € z celkovej ceny za daňové priznanie. Zľava sa vzťahuje na všetky balíčky.


Evina sestra Mária má tiež jedno dieťa vo veku 8 rokov. Mária však zarába viac ako Eva a jej základ dane je 12 841,25 €. Koľko eur môže získať na daňovom bonuse za toto dieťa?

Pri výpočte sa berie do úvahy vek dieťaťa, počet detí a percento základu dane.

Ak má Mária iba jedno dieťa, na toto dieťa má podľa jeho veku nárok na 140×12 = 1 680 €.

Keďže má iba jedno dieťa, rozhodujúce je percento základu dane z jej príjmu, a to 20 %. Podľa % základu dane jej vychádza daňový bonus na 12 841,25×20 % = 2 568,25 €.

Z výpočtu vyplýva, že by Mária dostala daňový bonus:

 • podľa veku dieťaťa - 1 680 €,
 • podľa ustanovujúceho % základu dane - 2 568,25 €.

Mária dostane daňový bonus podľa veku dieťaťa, pretože je nižší ako podľa % základu dane, a to 1 680 €.

Príklady z praxe

Príklad č. 1:

Jana je zamestnankyňa, ktorá má 5-ročné dieťa. V mesiacoch január - máj si u zamestnávateľa uplatňovala daňový bonus na dieťa. Zamestnávateľ jej vyplatil 700 €. V mesiacoch jún - december nastúpila do novej práce a daňový bonus si neuplatňovala. Jej základ dane za celý rok je 18 186 €. Môže si Jana uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní aj za zvyšné mesiace? V akej výške?

Pri výpočte sa berie do úvahy vek dieťaťa, počet detí a percento základu dane.

Ak má Jana iba jedno dieťa, na toto dieťa má podľa jeho veku nárok na 140×12 = 1 680 €.

Keďže má iba jedno dieťa, rozhodujúce je percento základu dane z jej príjmu, a to 20 %. Podľa % základu dane jej vychádza daňový bonus na 18 186×20 % = 3 637,20 €.

Z výpočtu vyplýva, že by Jana dostala daňový bonus:

 • podľa veku dieťaťa - 1 680 €,
 • podľa ustanovujúceho % základu dane - 3 637,20 €.

Jana dostane daňový bonus podľa veku dieťaťa, pretože je nižší ako % základu dane. Výsledný daňový bonus jej bude znížený o sumu 700 €, ktorú jej zamestnávateľ vyplatil za mesiace január až máj. Jane bude vyplatený daňový bonus vo výške 980 € (1 680 € - 700 €).

Prečítajte si aj:

Získajte daňový bonus na dieťa až 5 rokov spätne

Ako postupovať v prípade, ak si rodič dieťaťa spätne uvedomí, že má nárok na daňový bonus za roky, kedy už daňové priznanie podal (príp. zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie), avšak daňový bonus na dieťa si neuplatnil?

Získajte daňový bonus na dieťa až 5 rokov spätne


Príklad č. 2:

Petra je živnostníčka, ktorá má dve deti (5 a 19 rokov). V roku 2023 dosiahla príjem vo výške 12 000 €. Na odvodoch do zdravotnej a sociálnej poisťovne zaplatila 3 767,16 €. Jej základ dane je 8 232,84 € (príjem mínus odvody: 12 000 € - 3 767,16 € = 8 232,84 €). Daňový bonus si uplatňuje ročne v daňovom priznaní. Aká je výška Petrinho daňového bonusu?

Pri výpočte sa berie do úvahy vek dieťaťa, počet detí a percento základu dane.

Ak má Petra dve deti, na tieto deti má nárok podľa ich veku na (140 € + 50 €)×12 = 2 280 €.

Keďže má dve deti, určujúce je percento základu dane z jej príjmu, a to 27 %. Podľa % základu dane jej vychádza daňový bonus na 8 232,84 €×27 % = 2 222,87 €.

Z výpočtu vyplýva, že by Petra dostala daňový bonus:

 • podľa veku dieťaťa - 2 280 €,
 • podľa ustanovujúceho % základu dane - 2 222,87 €.

Keďže je daňový bonus podľa % základu dane nižší ako podľa veku detí, Petra dostane daňový bonus podľa % základu dane, a to 2 222,87 €.

Príklad č. 3:

Lucia je zamestnankyňa, ktorá má dve deti (10 a 13 rokov). Jej základ dane je 12 500 €. Daňový bonus si u zamestnávateľa neuplatňovala. Môže si Lucia uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní? V akej výške?

Pri výpočte sa berie do úvahy vek dieťaťa, počet detí a percento základu dane.

Ak má Lucia dve deti, na tieto deti má nárok podľa ich veku na (140 € + 140 €)×12 = 3 360 €).

Keďže má dve deti, určujúce je percento základu dane z jej príjmu, a to 27 %. Podľa základu dane jej vychádza daňový bonus na 12 500 €×27 % = 3 375 €.

Z výpočtu vyplýva, že by Lucia dostala daňový bonus:

 • podľa veku dieťaťa - 3 360 €,
 • podľa ustanovujúceho % základu dane - 3 375 €.

Lucia dostane daňový bonus podľa veku detí, pretože je nižší ako % základu dane, a to 3 360 €.

Príklady sú zjednodušené a v praxi môžu nastať viaceré kombinácie výpočtu. Výpočet daňového bonusu nechajte na našu online aplikáciu na OnlinePriznanie.sk, ktorá zložitý výpočet vypočíta za vás.

Uplatniť daňový bonus na dieťa
v daňovom priznaní za rok 2023


Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, nech vám neuniknú žiadne informácie o finančných tipoch a o rôznych novinkách z oblasti daní.