(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Príjmy, ktoré môžete zatajiť pred daňovým úradom a nemusíte ich priznávať.

12. Február 2021

Podľa zákona o dani z príjmu má každý daňovník povinnosť priznať v daňovom priznaní všetky príjmy za uplynulý rok. Nie všetky príjmy však podliehajú dani.

Zákon stanovuje výnimky, z ktorých sa daň z príjmu neplatí, pretože sa na ne vzťahuje oslobodenie od dane.

Aké príjmy môžete pred daňovým úradom zatajiť?

Položka Príjem do Poznámka
Príjem zo závislej činnosti 2 207.10 € ak bol príjem zo zamestnania či podnikania nižší (a zároveň iný príjem daňovník nemal) ako je uvedený limit
Príležitostný príjem (jednorázový) 500 € platí iba v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa. Daní sa iba rozdiel príjmu mínus 500 €
Príjem z vecnej výhry 350 € od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúce 350 € za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.
Príjem z prenájmu 500 € priznáva sa iba príjem nad 500 €
Príjem z predaja nehnuteľnosti --- ak bola nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Platí od dátumu zápisu na katastri nehnuteľností
Príjem z predaja cenných papierov 500 € pokiaľ ide o cenné papiere nadobudnuté po roku 2010

Ostatné príjmy a príjmy nad tieto limity už daňovému úradu musíte prezradiť a príjmy priznať v daňovom priznaní.


Ešte ste si nespracovali daňové priznanie? Môžete začať hneď a za pár minút ho máte hotové. Stačí len odpovedať na otázky. V priebehu vyplňovania vidíte výpočet dane. Hneď tak viete, ako vám vychádza daňové priznanie. Hotové priznanie vám pripravíme vo formáte PDF a XML. Iba za 9.90 €. Keď budete chcieť, dokonca ho za vás i podáme.

VYPLNIŤ PRIZNANIE
ZA ROK 2020

Keď nemáte u seba všetky potrebné podklady, rozpracované priznanie si môžete uložiť a vrátiť sa k nemu neskôr.