Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti

Aktualizovaný: 9. Február 2024
Publikovaný: 3. December 2021

Pri prenájme nehnuteľnosti sa do daňového priznania uvádzajú nielen príjmy, ale aj výdavky. Výdavky tvoria tú položku v daňovom priznaní, ktoré znižujú základ dane a vo výsledku aj celkovú daň.

Pri prenájme nehnuteľnosti môžu nastať dva prípady, kedy nehnuteľnosť:


V prípade, že nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku, vlastník nemá povinnosť viesť si účtovníctvo alebo daňovú evidenciu. Odporúča sa evidovať výdavky napr. v exceli. V prípade, že sa vlastník rozhodne zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku, má povinnosť viesť si jednoduché alebo podvojné účtovníctvo, prípadne daňovú evidenciu.

Aplikácia na www.OnlinePriznanie.sk pracuje aj s prenájmom nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku. Ako zaniesť príjem z prenájmu nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku?


Chcem to vedieť


Čo zahrnúť do príjmov?


  • Nájomné za rok (vrátane energií)*.


Čo zahrnúť do výdavkov?


Podľa toho, či je alebo nie je nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku, si vlastník nehnuteľnosti môže uplatniť tieto výdavky:

Výdavky Nehnuteľnosť nezaradená do OM Nehnuteľnosť zaradená do OM
Náklady za energie (elektrina, voda, plyn)* ✔️ ✔️
Služby súvisiace s prenájmom (odpadová voda, stočné, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, používanie výťahu, odvoz smetí, kontrola a čistenie komínov, čistenie žumpy, poplatky za TV a internet) ✔️ ✔️
Ostatné výdavky špecifikované v nájomnej zmluve – zariadenie (napr. práčka, sporák, sedačka, posteľ atď.)** ✔️ ✔️
Poistenie bytu ✔️
Daň za nehnuteľnosť platená obci ✔️
Príspevok do fondu opráv ✔️ ✔️
Úroky z hypotéky vzťahujúcej sa na byt ✔️
Odpisy nehnuteľnosti ✔️
*iba v prípade, ak tieto položky nehradí priamo nájomník, tj. zmluva s dodávateľmi energií je na meno prenajímateľa
**vybavenie bytu musí byť konkrétne špecifikované v nájomnej zmluve


Oslobodenie 500 €


Na príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa vzťahuje oslobodenie do výšky 500 €. To znamená, že od príjmov sa v daňovom priznaní odpočíta 500 € a zníži sa tak základ dane.

Aplikácia na www.OnlinePriznanie.sk odpočíta 500-eurové oslobodenie sama. Nemusíte myslieť na to, či ste odpočítali oslobodenie alebo nie. Stačí uviesť celkový príjem z prenájmu.

Vyplniť daňové priznanie