(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako sa zdaňujú cenné papiere v praxi?

27. Február 2020

Kedy sa príjem z predaja cenných papierov nemusí priznávať v daňovom priznaní?

Ak sú príjmy z predaja cenných papierov po odpočítaní výdavkov nižšie ako 500 €, sú tieto príjmy oslobodené od dane. To znamená, že daňovník, ktorý má tento druh príjmu, nemá povinnosť priznávať tieto príjmy v daňovom priznaní. Výnimku tvorí tiež príjem z cenných papierov obstaraných od 1.1.2004 do 31.12.2010, ak tento príjem nepresiahne 925.95 €. Ak príjem presiahne tieto čiastky, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad limitom.

Príklad 1:

Adam v roku 2012 nadobudol cenné papiere v hodnote 4200 € a v roku 2019 ich predal za 3100 €. Ako zdaní tento príjem?

Odpoveď:

Adamove príjmy za cenné papiere sú nižšie ako výdaje. Podľa vzorca:

  • PRÍJMY - VÝDAJE = 3100 - 4200 = - 1100 €

Adam predal cenné papiere so stratou, na ktorú sa neprihliada. Má sa za to, že jeho príjem bol nula. Adam nemá povinnosť uvádzať tento príjem v daňovom priznaní.

Príklad 2:

Richard v roku 2012 nadobudol cenné papiere v hodnote 2200 €. V roku 2019 ich predal za 3100 €. Ako zdaní tento príjem?

Odpoveď:

Richard predal cenné papiere so ziskom. Podľa vzorca:

  • PRÍJMY - VÝDAJE = 3100 - 2200 = 900 €

Keďže Richard nadobudol cenné papiere v roku 2012, má nárok na oslobodenie od dane do výšky 500 €. V daňovom priznaní bude reálne priznávať príjem z cenných papierov takto:

  • PRÍJMY - VÝDAJE - OSLOBODENIE OD DANE = 3100 - 2200 - 500 = 400 €

Daň z príjmu z predaja cenných papierov bude vyrubená z čiastky 400 €.

Príklad 3:

Peter nadobudol cenné papiere v roku 2006 v hodnote 5000 €. V roku 2019 ich predal v hodnote 7000 €. Ako zdaní tento príjem?

Odpoveď:

Peter predal cenné papiere so ziskom. Podľa vzorca:

  • PRÍJMY - VÝDAJE = 7000 - 5000 = 2000 €

Keďže Peter nadobudol cenné papiere v roku 2006, má nárok na oslobodenie od dane do výšky 925.95 €. V daňovom priznaní bude reálne priznávať príjem z cenných papierov takto:

  • PRÍJMY - VÝDAJE - OSLOBODENIE OD DANE = 7000 - 5000 - 925.95 = 1074.05 €

Daň z príjmu z predaja cenných papierov bude vyrubená z čiastky 1074.05 €.


Príjem z predaja cenných papierov si spracujete v daňovom priznaní aj sami na OnlinePriznanie.sk.