(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Oslobodenie od dane z príjmu pre rezidentov s trvalým pobytom v Taliansku

17. Február 2020

50 % -né oslobodenie od dane, takzvané „Lavoratori impatriati“, sa vzťahuje na zamestnancov s trvalým pobytom v Taliansku. Vďaka tomuto oslobodeniu od dane daňovníci zaplatili progresívnu daň z príjmu iba z 50 % svojich príjmov.

Výrazné zvýšenie oslobodenia


Talianska vláda nedávno zvýšila toto oslobodenie od dane z 50 % na 70 %. Táto zmena sa týka nových daňových rezidentov, ktorí od roku 2020 budú platiť progresívnu daň z príjmu z 30 % príjmu.

Keď sa trvalý pobyt v Taliansku z titulu zamestnania nachádza v niektorom z regiónov južného Talianska (Abruzzo, Molise, Kampánia, Apulia, Basilicata, Kalábria, Sardínia, Sicília), oslobodenie od dane sa zvýši až na 90 %. To znamená, že príjem nového rezidenta bude zdaniteľný iba vo výške 10 %.

Platnosť až 5 rokov


Podľa návrhu zákona bude tento osobitný daňový režim platný počas prvých 5 rokov (rok presťahovania a nasledujúce štyri roky).

Noví rezidenti môžu naďalej využívať 50 % výnimku na ďalších 5 rokov, ak:

  1. majú aspoň jedno maloleté dieťa (v prípade 3 detí mladších ako 24 rokov môže čerpať výnimku na 5 rokov vo výške 90 %),
  2. kúpili nehnuteľnosť kdekoľvek v Taliansku 1 rok pred alebo po jeho presťahovaní sa do Talianska.

Podmienky


Osobitná výnimka sa týka každého zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby (živnostníka) alebo podnikateľa, ktorý:

  • počas dvoch predchádzajúcich rokov mal trvalý pobyt mimo územia Talianska,
  • sa bude zdržiavať v Taliansku najmenej 2 roky,
  • zárobkovú činnosť bude vykonávať na území Talianska.

Tieto výnimky sa vzťahujú aj na talianskych občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území Talianska, ale v predchádzajúcich dvoch rokoch boli daňovými rezidentmi v zahraničí.

Čo sa stane, ak sa rozhodnem odísť skôr ako za 2 roky?


Ak ste vy alebo váš zamestnávateľ požiadali o toto oslobodenie na dani od začiatku vášho pracovného pomeru (to znamená od samého začiatku) a rozhodli ste sa odísť z Talianska skôr ako za 2 roky, daňový úrad môže od vás žiadať, aby ste doplatili celú čiastku.

Čo keby som pracoval prvý rok v Taliansku, druhý rok v zahraničí a tretí rok opäť v Taliansku?


Máte nárok na toto daňové oslobodenie, pretože podmienka dvoch po sebe nasledujúcich rokov nie je stanovená. Bude potrebná konzultácia s naším talianskym daňovým poradcom.

Tento článok vám poskytol konkrétne daňové informácie o oslobodení od dane pre rezidentov s trvalým pobytom v Taliansku, ale najlepšie je poradiť sa s odborníkom na dane, akým je naša spoločnosť.

Kontaktujte nás