Vyplňte EWR a získajte späť svoje dane z Luxemburska a Belgicka!

7. Apríl 2020

Za určitých podmienok je možné nerezidentov považovať za poplatníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v zahraničí. Výhodou neomezenej daňovej povinnosti je fakt, že na rozdiel od obmedzenej daňovej povinnosti môžete využiť všetky daňové zvýhodnenia z príjmov fyzických osôb a zliav na dani.

Medzi tieto zvýhodnenia patrí daňový odpočet rôznych nákladov a zľavy na dani (dobročinné príspevky, náklady na vzdelanie, odpočet úrokov z hypotéky a ďalšie).

Nárok na odpočet máte v prípade, keď spĺňate nasledujúce kritériá
1) Viac ako 90 % ich celkových príjmov pochádza z Luxemburska
alebo
2) Viac ako 75 % ich celkových príjmov pochádza z Belgicka

Poznámka: Rezidenti EÚ majú nárok na federálne a regionálne odpočty, kým rezidenti krajín mimo EÚ majú nárok len na federálne odpočty.

EWR

V prípade, že ste rezidentom členského štátu EÚ (prípadne EHP) a vaša manžel/ka alebo dieťa je tiež rezidentom, môžete čerpať rodinné daňové zvýhodnenia. K tomu je potrebné mať vyplnený formulár EWR.

EWR je formulár, ktorý vyplní daňový úrad v mieste vášho trvalého bydliska. Tým potvrdzuje výšku príjmov z vašej domovskej krajiny.

Dokument EWR je akceptovaný luxemburským a belgickým daňovým úradom i v nemeckom jazyku. Formulár EWR pre občanov EÚ i mimo EÚ si môžete stiahnuť TU.