(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Preplatky na daňovom priznaní sa budú vyplácať až po pandémii

3. Apríl 2020

Vtip alebo krutá realita? Balíček mimoriadnych vládnych opatrení kvôli pandémii Covid-19 obsahuje aj túto nemilú novinku.

Vláda SR deň pred ukončením riadneho termínu podania daňového priznania (pozn. 30.3.2020) schválila návrh zákona o mimoriadnych opatreniach kvôli pandémii koronavíru, ktorý sa mimo iných oblastí doktne aj oblasti daní.

Daňové priznanie až mesiac po skončení pandémie

Pre daňovníkov je dobrou správou odsunutie termínu podania daňového priznania. Pre podanie daňového priznania je predbežne určený termín 30.6., ktorý sa však v závislosti od šírenia ochorenia môže ešte posunúť až na koniec mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci oficiálneho ukončenia pandémie. Ak teda vláda SR pandémiu oficiálne ukončí v júli, daňové priznanie za rok 2019 môžu daňovníci podať až do konca augusta 2020. Toto platí aj pre zaplatenie dane.

Ďalším plusovým opatrením, vďaka ktorému si daňoví poplatníci trochu “vydýchnu”, ju prerušenie daňových kontrol a daňových konaní počas pandémie. Otázkou zostáva, komu toto “bezpredmetné” nariadenie pomôže, keď sú podniky zatvorené a živnostníci nemôžu prevádzkovať svoje podnikanie?

Nedoplatok stačí uhradiť do konca predĺženého termínu

Pre tých, ktorým vyšiel vysoký nedoplatok na dani, je posun termínu splatnosti nedoplatku určite dobrou správou. Splatnosť nedoplatku je stanovená predbežne na 30. 6., avšak aj táto lehota sa môže posunúť s posunom termínu podania daňového priznania. Vláda ubezpečuje, že sa daňovníci, ktorí daň uhradia až tesne pred termínom, nemusia obávať, že by skončili ako dlžníci pri žiadosti o úver alebo dotáciu. Zavedené pravidlo ich totiž neumožňuje zverejňovať v zoznamoch finančnej správy.

Neskôr zaplatíš, iní neskôr dostanú

Inými slovami, každá minca má svoj rub aj líc. Kým na jednej strane štát vychádza v ústrety tým, ktorým vyšla daňová povinnosť a nedoplatok na dani predĺžením termínu splatnosti dane, myslí tým aj na seba. Do štátnej kasy príjmy nepoputujú, tak nie je ani dôvod vracať preplatky v termíne.

Kým termín na riadne vyplatenie preplatku je do 30.6., nový termín na vyplatenie preplatku je max. 90 dní po ukončení pandémie. To znamená, že pokiaľ daňovník, ktorý podal daňové priznanie do 31.3. (čiže v riadnom termíne) a vyšiel mu preplatok na dani, bude mu preplatok vrátený maximálne 90 dní od ukončenia pandémie. Keď použijeme rovnaký príklad ako pri presune termínu podania, tj. pandémiu vláda ukončí v júli, preplatky budú vrátené najneskôr 30.10.2020.

Suma sumárum - čím neskôr sa podarí zničiť vírus, tým neskôr sa musí podať daňové priznanie a tým neskôr sa budú vyplácať preplatky na dani.