Daně 2024: Termíny a podmínky vrácení přeplatků u daňového přiznání za rok 2023

10. květen 2024

Vyšel vám v roce 2024 v daňovém přiznání přeplatek na dani? Kdy vám bude vrácen, a co pro to musíte udělat?

Žádost o vrácení přeplatku


Finanční úřad nevrací přeplatky na dani automaticky. Pro vrácení je proto nutné o něj požádat. Žádost o vrácení přeplatku je součástí tiskopisu daňového přiznání a vyplňuje se na konci formuláře. V žádosti se vybere jeden ze způsobů vrácení přeplatku:

  • na adresu poplatníka - pouze pro nepodnikající fyzické osoby,
  • na účet.

Od jaké částky se vyplácí přeplatek?


Finanční úřad vyplácí přeplatek na dani za předpokladu, že je částka vyšší než 200 Kč.

I když váš přeplatek nedosahuje hranice 200 Kč, nepřijdete o peníze. Finanční úřad je použije na úhradu vašich budoucích daňových povinností.


Termín vrácení přeplatku


Zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně


Pokud zaměstnanec požádal do 15. února svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, nemusí mít pak starost s podáním daňového přiznání, protože zaměstnavatel vyřeší jeho daně za něj. Zaměstnanec tak nepodává daňové přiznání. Zaměstnavatel případný přeplatek vyplácí nejčastěji v březnové mzdě, tedy v dubnu.

Forma podáníTermín vrácení přeplatku
Zaměstnavatel provedl roční zúčtování zaměstnanciVe výplatě za březen, během dubna 2024


Finanční úřad má na vrácení přeplatku 30 dní. Lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu podání daňového přiznání. Rozhodující je přitom i skutečnost, zda bylo daňové přiznání podáno v řádném termínu v papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem.

Daňové přiznání v papírové podobě:


Pokud bylo daňové přiznání podáno v termínu do 2. dubna 2024, od 3. dubna začíná plynout 30denní lhůta na vrácení přeplatku. Přeplatek bude vrácen nejpozději do 3. května 2024.

Elektronické daňové přiznání:


V případě elektronického podání v termínu do 2. května 2024 bude přeplatek vrácen nejpozději do 3. června 2024.

Daňové přiznání s daňovým poradcem:


Při využití služeb daňového poradce je termín pro podání daňového přiznání do 1. července 2024. Přeplatek bude vrácen nejpozději 2. srpna 2024.

30denní lhůta začíná plynout prvním dnem po řádném termínu z důvodu, že během termínu lze provést jakoukoliv opravu v daňovém přiznání a podat opravné přiznání.

Forma podáníTermín podání daňového přiznáníTermín vrácení přeplatku
Papírové podání2. duben 20243. květen 2024
Elektronické daňové přiznání2. květen 20243. červen 2024
S daňovým poradcem1. červenec 20242. srpen 2024


Vrácení přeplatku přes OnlinePřiznání.cz


Způsob vrácení přeplatku vyplníte spolu s osobními údaji v posledním kroku aplikace na OnlinePřiznání.cz.

Vrácení přeplatku


Zajímá vás, zda máte nárok na přeplatek? Zpracujte si daňové přiznání v jednoduché online aplikaci. Rovnou vidíte, jak vám vychází daň a zda máte nárok na přeplatek. Pokud ano, žádost vám připravíme společně s daňovým přiznáním.

Vyplnit daňové přiznání