(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Mini vocabulary: Czech Republic

3rd Mar 2022

We have prepared a mini vocabulary for you so that you can understand Czech words related to work.

English Čeština
Tax refund Vrácení přeplatku
Accommodation Ubytování
Health insurance Zdravotní pojištění
Social insurance Sociální pojištění
Employer Zaměstnavatel
Employee Zaměstnanec
Gross income Hrubý příjem
Permanent address Adresa trvalého bydliště
Mailing address * Korespondeční adresa *
Proof of identity Doklad totožnosti

*Most often, the address coincides with the place of residence. Otherwise, both addresses must be specified.

Do you need help with taxes in the Czech Republic? Contact us and we will help you. We will file your tax return or get you required documents such as Potvrzení o zdanitelných příjmech from your employer.

I want to help with my taxes