(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Reforma zvláštního daňového režimu pro cizince dočasně pracující v Belgii

29. březen 2023

Belgie má od roku 1983 zaveden zvláštní daňový režim pro cizince dočasně pracující v Belgii. Od 1. ledna 2022 byla upravena pravidla pro zvláštní režim. V rámci zvláštního daňového režimu mohou cizinci využít snížení belgické daně z příjmu a příspěvků na sociální zabezpečení.

Nárok na zvláštní daňový režim


Nárok na zvláštní daňový režim má každý:

1. zaměstnanec, vedoucí pracovník nebo vyslaný zaměstnanec, který:

 • je přijat přímo ze zahraničí:
  • belgickou společností, která je součástí mezinárodní skupiny společností,
  • belgickou provozovnou zahraniční společnosti,,
  • neziskovou organizaci,
 • je vyslán nebo přeložen do Belgie zahraniční společností,
 • dosáhne hrubého ročního příjmu minimálně 75 000 €,
 • nebyl 60 měsíců před příchodem do Belgie:
  • belgickým daňovým rezidentem,
  • nebydlel do 150 km od belgických hranic,
  • nepodléhal belgické nerezidentské dani z příjmu.

2. výzkumný pracovník, který vykonává vědecko-výzkumnou pracovní činnost v Belgii.

Limit hrubého ročního příjmu 75 000 EUR se nevztahuje na výzkumné pracovníky.Výhody zvláštního daňového režimu


Mezi hlavní výhody zvláštního daňového režimu patří osvobození od daně z příjmu ve výši 30 % z roční hrubé mzdy, maximálně však do výše 90 000 € ročně. Kromě osvobození od daně z příjmu může zaměstnavatel proplatit zaměstnanci i následující výdaje:

 • výdaje související s přestěhováním se do Belgie,
 • výdaje spojené s dočasným ubytováním v Belgii,
 • výdaje související s vybavením domu/bytu v Belgii, které vzniknou během prvních 6. měsíců po příjezdu do Belgie, maximálně však do výše 1 500 €,
 • školné pro děti.

Výdaje, které se zaměstnanci proplácejí podle zvláštního režimu jsou osvobozené od příspěvků na sociální zabezpečení.

Starý versus nový zvláštní daňový režim


Nový zvláštní daňový režim se vztahuje na všechny poplatníky, kteří začali pracovat v Belgii od 1. ledna 2022. Poplatníci, kteří podléhají starému daňovému režimu, resp. poplatníci, kteří v Belgii pracovali před 1. lednem 2022, mohou požádat o uplatnění nového daňového režimu (pokud splňují podmínky), nebo budou využívat původní daňový režim platný do 31. 12. 2023. Do tohoto data bylo stanoveno přechodné období ze starého na nový daňový režim. Nový zvláštní daňový režim lze využívat 5 let s možností prodloužení o další 3 roky.

Přečtěte si také:

Malý průvodce prací v Belgii

Chystáte se pracovat v Belgii? Jaké jsou belgické pracovní podmínky a co byste měli vědět před vycestováním?

Malý průvodce prací v Belgii


V rámci původního daňového režimu byl poplatník považován za nerezidenta Belgie, čili zde zdaňoval jen příjem dosažen v Belgii. Poplatníci využívající nový daňový režim budou mít status rezidenta Belgie (pokud žijí v Belgii), a proto budou v Belgii zdaňovat svůj celosvětový příjem.

Chci podat belgické daňové přiznání
s daňovým specialistou


Podání žádosti o zvláštní daňový režim


Elektronickou žádost o uplatnění zvláštního daňového režimu podává zaměstnavatel prostřednictvím belgického finančního úřadu, a to do 3 měsíců od nástupu zaměstnance do zaměstnání. K žádosti je třeba přiložit potvrzení, resp. souhlas zaměstnance se žádostí. Daňový úřad vydá rozhodnutí ve lhůtě do tří měsíců od podání žádosti.

Potřebujete pomoci s vrácením daně z Belgie, nebo se získáním dokumentů?

Kontaktujte nás