(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Práce v Rakousku a nárok na peněžité dávky

Aktualizováno: 11. duben 2023
Publikováno: 2. červen 2022

Na jaké dávky máte nárok během práce v Rakousku a jaké podmínky musíte splnit pro jejich získání?

Pracovní neschopnost a nemocenské dávky (Krankengeld)


V souvislosti s prací v Rakousku vzniká zaměstnanci během pracovní neschopnosti nejprve nárok na vyplacení mzdy a následně nárok na vyplacení nemocenských dávek.

V první řadě je důležité neprodleně informovat zaměstnavatele o pracovní neschopnosti, a to např. telefonicky nebo e-mailem. Potvrzení o pracovní neschopnosti vystavené od lékaře je třeba předat zaměstnavateli jen tehdy, vyžaduje-li to zaměstnavatel. V některých případech zaměstnavatelé nevyžadují předložení potvrzení od lékaře, protože pracovní neschopnost zaměstnanců si mohou ověřit v online systému rakouské zdravotní pojišťovny.


Po dohodě se zaměstnavatelem nemusí zaměstnanec navštívit lékaře kvůli vystavení potvrzení o pracovní neschopnosti, jelikož toto potvrzení není potřebné k výplatě mzdy, ale až k výplatě nemocenské dávky.


Při vzniku pracovní neschopnosti je zaměstnavatel povinen vyplácet zaměstnanci mzdu ve výši 100 % a následně ve výši 50 %. Délka vyplácení plné a poloviční mzdy je závislá na délce trvání pracovního poměru, a to následovně:

Délka trvání pracovního poměru Délka vyplácení 100 % mzdy Délka vyplácení 50 % mzdy
1 rok 6 týdnů 4 týdny
od 2 do 15 let 8 týdnů 4 týdny
od 16 do 25 let 10 týdnů 4 týdny
od 26 let 12 týdnů 4 týdny
Zdroj: www.arbeiterkammer.at


Během vyplácení 100 % ze mzdy nemá zaměstnanec nárok na vyplacení nemocenské dávky. Tento nárok vzniká až tehdy, když je zaměstnanci vypláceno 50 % ze mzdy. V tomto případě, resp. při pobírání 50 % mzdy má zaměstnanec nárok na 50 % nemocenské dávky. Klesne-li zaměstnanci nárok na mzdu pod 50 %, vzniká mu nárok na nemocenskou dávku v plné výši.

Nemocenské dávky se obecně vyplácejí 26 týdnů. Tato doba může být prodloužena na 56 týdnů v případě, že byl zaměstnanec za posledních 12 měsíců před vznikem pracovní neschopnosti pojištěn 6 měsíců. Výše nemocenské dávky je:

 • 50 % z vyměřovacího základu, resp. z hrubé mzdy: pokud pracovní neschopnost trvá 42 a méně dnů,
 • 60 % z vyměřovacího základu, resp. z hrubé mzdy: pokud pracovní neschopnost trvá 43 a více dnů.

Dávka v nezaměstnanosti (Arbeitslosenunterstützung)


Pokud jste v Rakousku přišli o práci, nárok na dávku v nezaměstnanosti vám vznikne, pokud:

 • O dávku v nezaměstnanosti žádáte poprvé: za posledních 24 měsíců jste byli minimálně 52 týdnů pojištěn pro případ nezaměstnanosti.
 • Jste dávku v nezaměstnanosti pobírali již v minulosti: za posledních 12 měsíců jste byli minimálně 28 týdnů pojištěn pro případ nezaměstnanosti.
 • Se zaregistrujete na příslušném úřadě práce v Rakousku, resp. AMS (Arbeitsmarktservice).

Registrace na AMS je možná:

 • elektronicky - prostřednictvím účtu e-AMS, přičemž použijete online formulář,
 • poštou - odesláním formuláře Arbeitslosmeldung místně příslušnému úřadu práce,
 • osobně - na místně příslušném úřadě práce.

Dávka v nezaměstnanosti se vyplácí 20 týdnů ve výši 55 % z čisté mzdy na základě měsíčního vyměřovacího základu.

Pro výpočet přesné výše dávky v nezaměstnanosti lze použít kalkulačku.

Pokud jste pracovali v Rakousku, můžete požádat o vrácení daně z Rakouska.

Tip: Během pobírání rakouské dávky v nezaměstnanosti je možné přivydělat si, přičemž výdělek nesmí přesáhnout částku 500,91 €. Uvedená částka je platná pro rok 2023 (v roce 2022 byla povolena částka výdělku ve výši 485,85 €).


Pokud se plánujete vrátit z Rakouska do domovské země, můžete požádat o přenos dávky do vaší domovské země po 4 týdnech od zařazení do evidence. Přenos dávky lze uskutečnit prostřednictvím formuláře PD U2, který vám na vyžádání vystaví příslušný úřad práce v Rakousku.

Přečtěte si také:

Formulář PD U2 (E303) - Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti

Přenositelný formulář PD U2 je oprávněním k pokračování pobírání dávky v nezaměstnanosti v průběhu hledání práce v jiné zemi EUPřídavky na děti (Familienbeihilfe)


Přídavky na děti jsou jednou ze základních dávek, na které mají nárok rodiče pracující v Rakousku. Podmínku nároku splňujete tím, že jako pracující osoba jste automaticky sociálně pojištěna.

Žádost o přídavky na děti lze podat v papírové formě (místně příslušnému daňovému úřadu), nebo elektronicky prostřednictvím FinanzOnline, přičemž jsou zapotřebí následující tiskopisy:

 • žádost Beih 100 - pokud na dítě nepobíráte přídavky v jiné zemi EU,
 • žádost Beih 38 - pokud na dítě pobíráte přídavky v jiné zemi EU,
 • formulář E 411.

Chci požádat o rakouské přídavky na děti


Rodičovský příspěvek (Kinderbetreuungsgeld, resp. KBG)


Podmínky nároku na rodičovský příspěvek:

 • společná a dlouhodobá domácnost s dítětem,
 • centrum životních zájmů v Rakousku,
 • legální pobyt v Rakousku,
 • pobírání rakouských přídavků na děti,
 • potvrzení o absolvování těhotenských prohlídek matky a dítěte,
 • dodržení hranice příjmu,
 • rozhodnutí o svěření dítěte jednomu z rodičů (v případě rodičů žijících odloučeně).

Žádost o rodičovský příspěvek lze podat elektronicky prostřednictvím FinanzOnline, nebo osobně v místně příslušné zdravotní pojišťovně.

K žádosti o rodičovský příspěvek budete potřebovat následující dokumenty:

 • žádost, resp. Antrag Kinderbetreuungsgeld,
 • kopii rodného listu dítěte v německém jazyce,
 • kopii občanského průkazu,
 • potvrzení o přihlášení k pobytu „Meldezettel”,
 • potvrzení o přiznání přídavků na děti.

Pokud žadatel nemá nárok na rakouské přídavky na děti, nemá nárok ani na rodičovský příspěvek.


Potřebujete pomoci se získáním, příp. s vyplněním, či s překladem dokumentů?

Kontaktujte nás