Jak funguje sociální zabezpečení zaměstnance v Rakousku?

Aktualizováno: 21. březen 2024
Publikováno: 8. duben 2022

Pracujete v Rakousku? V tom případě vám vzniká povinné sociální pojištění, které poskytuje rakouskou sociální ochranu.

Zaměstnanec a sociální pojištění (Sozialversicherung)


Během trvání rakouského pracovního poměru podléháte rakouskému sociálnímu zabezpečení, což znamená, že jste automaticky sociálně pojištěni v Rakousku. Ke vstupu do systému sociálního zabezpečení vás přihlásí zaměstnavatel při nástupu do pracovního poměru. Následně vám bude přiděleno číslo sociálního zabezpečení, resp. Sozialversicherungsnummer. Toto číslo je důležité pro zaznamenání celkové doby pojištění a výdělku. Také obdržíte rakouskou e-kartu, resp. kartu pojištěnce, která bude sloužit jako identifikační průkaz sociálního zabezpečení. Prostřednictvím ní můžete čerpat služby rakouského sociálního zabezpečení, např. ošetření.


Povinné sociální pojištění = Pojistný vztah vyplývající ze zákona


Rakouské sociální pojištění zahrnuje:

  • zdravotní pojištění - Krankenversicherung,
  • úrazové pojištění - Unfallversicherung,
  • důchodové pojištění – Pensionsversicherung,
  • pojištění v nezaměstnanosti - Arbeitslosenversicherung.

Zdravotní pojištění (Krankenversicherung)


Prostřednictvím rakouského zdravotního pojištění máte přístup k rakouské zdravotní péči. Po registraci do systému sociálního zabezpečení obdržíte od zaměstnavatele kopii „Potvrzení o registraci ve fondu zdravotního pojištění”. Při ošetření v Rakousku je třeba předložit lékaři již zmíněnou e-kartu.


Zdravotní pojištění zahrnuje:

  • lékařskou péči (i zubní lékaři),
  • nemocenskou péči,
  • dávky nemocenského pojištění.

Úrazové pojištění (Unfallversicherung)


Příspěvky na úrazové pojištění kryjí poškození zdraví v důsledku pracovního úrazu, nemoci z povolání a také jejich následky. Jedná se o jeden druh pojistného příspěvku, který hradí jen zaměstnavatel, resp. ze mzdy se příspěvek na úrazové pojištění nestrhává.

Důchodové pojištění (Pensionsversicherung)


Díky příspěvkům na důchodové pojištění můžete získat rakouský důchod, a to po odpracování jednoho roku v této zemi. Další podmínkou nároku na rakouský důchod je odpracování 180 měsíců, resp. 15 let v rámci EU. V opačném případě, resp. při odpracování kratší doby než jeden rok, nárok na rakouský důchod nevzniká. O doby pojištění však nepřijdete, ty budou připočteny k pojistnému období v domovské zemi, resp. v zemi, kde budete žádat o důchod.

Přečtěte si také:

Vše o práci v Rakousku

Našli jste si práci v Rakousku nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Rakouska?

Všetko o práci v Rakúsku


Pojištění v nezaměstnanosti (Arbeitslosenversicherung)


Pojištění v nezaměstnanosti a s ním související příspěvky hrají důležitou roli při určení dávky v nezaměstnanosti po skončení pracovního poměru.

Příspěvky na sociální pojištění za vás odvádí zaměstnavatel. Základem pro určení výše pojistných příspěvků je vyměřovací základ. To znamená, že zaměstnavatel určí vyměřovací základ a výši odvodů. Následně je prostřednictvím měsíčního výkazu oznámí příslušnému úřadu, a to do 15. dne následujícího měsíce. Část příspěvků hradí zaměstnanec a část zaměstnavatel.

Výše pojistných příspěvků zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2024:

ZaměstnavatelZaměstnanecSpolu
Zdravotní pojištění3,78 %3,87 %7,65 %
Úrazové pojištění1,1 %-1,1 %
Důchodové pojištění12,55 %10,25 %22,80 %
Pojištění v nezaměstnanosti2,95 %2,95 %5,9 %
Zdroj: www.gesundheitskasse.at


Potřebujete pomoci s vrácením daně z Rakouska?

Kontaktujte nás