Jak na daně 2024

22. březen 2024

Kompletní průvodce pro zpracování daňového přiznání za rok 2023 a daně v roce 2024.

Základní informace

Příjmy

Slevy

Daně 2024

Základní informace


Kdo musí podat daňové přiznání?


Koho se podání daňového přiznání týká, kdo jej podat nemusí a pro koho je jeho podání výhodné?

Přečíst článek


Zpět na výběr

Vrácení přeplatku


O vrácení přeplatku je nutné požádat prostřednictvím tiskopisu daňového přiznání. Termín vrácení přeplatku závisí na tom, zda bylo přiznání podáno v řádném termínu v papírově podobě, elektronicky nebo s daňovým poradcem.

Zjistit více o vrácení přeplatku


Zpět na výběr

5 nejčastějších otázek


V roce 2024 se nás při vyplňování daňového přiznání nejvíce ptáte na termín podání daňového přiznání, na vrácení přeplatku a na snížení daně prostřednictvím slev. Častou otázkou je i zdanění investic.

Přejít na nejčastější otázky


Zpět na výběr

Příjmy


Práce na dohodu a srážková daň v daňovém přiznání


Uvedení srážkové daně v daňovém přiznání závisí na podepsání/nepodepsání prohlášení poplatníka daně a na výši příjmu. Rozhodující je při tom také kombinace příjmu poplatníka (např. dohoda o provedení práce a hlavní pracovní poměr nebo dohoda o provedení práce a OSVČ).

Ověřit nutnost
uvedení srážkové daně
do daňového přiznání


Zpět na výběr

Příjem ze zahraničí v českém daňovém přiznání


Pokud jste pracovali v zahraničí, nezapomeňte uvést tento příjem i v českém daňovém přiznání. Při zdanění zahraničních příjmů se postupuje dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, přičemž se využívají různé metody k zamezení dvojího zdanění.

Vše o zdanění příjmu
ze zahraničí


Zpět na výběr

Zdanění kryptoměn


Příjem z kryptoměn se řadí do osobitné kategorie a daní se jako příjem z movitých věcí. Po prodeji kryptoměny se od příjmu odečtou výdaje a rozdíl, tedy zisk je dílčím základem daně. Z dílčího základu se následně vypočítá daň ve výši 15%.

Prohlédnout si návod
ke zdanění kryptoměn


Zpět na výběr

České a zahraniční dividendy v daňovém přiznání


Co jsou dividendy, jaké druhy existují, jak se vyplácí a jakým způsobem se daní? Při jejich zdanění je zásadním rozdílem skutečnost, zda se jedná o dividendy z České republiky nebo ze zahraničí.

Přečíst článek o dividendách


Zpět na výběr

Dividendy z USA a formulář W-8BEN


Formulář W-8BEN má své opodstatnění při zdanění dividend z USA (i u zdanění jiných druhů příjmů z USA). S uvedeným formulářem je v USA sražena daň z dividend ve výši 15 %. Naopak, bez formuláře je daň stržena ve výši 30 % (srážkovou daň lze započíst do výše 15 %).

Zjistit více o formuláři W-8BEN


Zpět na výběr

Sazby daně u příjmu ze zahraničních dividend


Příjem z dividend ze zahraničí se zdaňuje sazbou ve výši 15 % za předpokladu, že základ daně poplatníka nepřevyšuje 48násobek průměrné mzdy. V opačném případě se převyšující částka základu daně zdaňuje sazbou 23 %.

Přejít na vysvětlení sazeb


Zpět na výběr

Kapitálový majetek - zdanění a praktické příklady


Kapitálový majetek se daní třemi způsoby. Každý způsob zahrnuje druhy kapitálového majetku (které tam spadají) a podmínky zdanění.

Zdanění kapitálového majetkuPraktické příklady


Zpět na výběr

Podmínky zdanění u prodeje nemovitosti


Prodej nemovitosti je v určitých případech osvobozen od daně. Rozhodující je při tom termín nabytí nemovitosti. U podnikatelů je zásadní i skutečnost, zda byla nemovitost zahrnuta v obchodním majetku. Nemovitost může být od daně osvobozena i tehdy, pokud byly peníze z prodeje nemovitosti použité např. na rekonstrukci nemovitosti ve které budete žít atd.

Přečíst podmínky osvobození


Zpět na výběr

Slevy


Přehled daňových slev


Pokud si v daňovém přiznání uplatníte slevy na dani a odečitatelné položky, snížíte si tak daňovou povinnost. Slevy na dani lze využít maximálně do výše daňové povinnosti. Odčitatelné položky snižují základ daně.

Zjistit více o slevách


Zpět na výběr

Daně 2024


OSVČ a zálohy v roce 2024


V roce 2024 se opět zvýšili zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Citelné je to zvlášť u sociálního pojištění, což souvisí se schválením konsolidačního balíčka.

Informace o placení zálohVše o zvýšení odvodů


Zpět na výběr

Paušální daň u OSVČ


Tři pásma paušální daně zůstávají zachovány i v roce 2024. Ovlivňuje je ale zvýšení odvodů, což je promítnuto v konečné výši paušální daně pro jednotlivá pásma.

Zjistit podmínky a výši
paušální daně


Zpět na výběr

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu, ať vám neuniknou žádné informace o nové aplikaci, finančních tipech a různých novinek z oblasti daní.