Paušál vs. preukázateľné výdavky

Pri podávaní daňového priznania sa živnostníci stretávajú s pojmom typ uplatňovania. Aký typ vybrať, aby zaplatili čo najnižšiu daň?

Živnostníci majú na výber 4 typy uplatňovania výdavkov. Sú to:

  • Paušálne výdavky
  • Preukázateľné reálne výdavky
  • Jednoduché účtovníctvo
  • Podvojné účtovníctvo

Ktorý typ kedy použiť?

Paušálne výdavky sú najčastejšie používaným typom uplatňovania výdavkov pre živnostníkov. Pri paušále si živnostník vedie evidenciu príjmov a výdavky si uplatní percentom z príjmu. Podľa slovenskej legislatívy si môže uplatniť až 60 % z príjmov. Maximálny možný limit pre výdavky paušálom je 20 000 €. To znamená, že k tomu, aby si živnostník mohol uplatniť maximálne možné výdavky 60 % (20 000 €), musia byť jeho príjmy vo výške 33 333.33 €. Pri tomto príjme dosiahne maximálny možný výdaj 60 % 20 000 €.

Pri príjme nad 49 790 € nie je možné uplatniť paušálne výdavky, pretože živnostník musí byť platiteľ DPH a ako platiteľ DPH nemá nárok na paušálne výdavky. Platiteľ DPH si musí zvoliť iný typ uplatnenia výdavkov.

Paušálne výdavky sú vhodné pre tých živnostníkov, ktorí majú nízke alebo žiadne reálne výdavky pre svoje podnikanie. Môžu si uplatniť 60 % z príjmov, čo im zníži základ dane a v konečnom dôsledku aj výslednú daň.

Preukázateľné reálne výdavky sa uplatňujú vtedy, ak si živnostník vedie daňovú evidenciu. V nej si zaznamenáva evidenciu príjmov a skutočných výdavkov, ktoré mal na svoje podnikanie. Pri vedení daňovej evidencie si nemusí viesť podvojné účtovníctvo.

Preukázateľné výdavky sú vhodné pre tých živnostníkov, ktorí majú náklady vyššie ako 60 % príjmov.

Jednoduché účtovníctvo je podobné daňovej evidencii. Zaznamenáva skutočné príjmy a výdaje živnostníka s tým rozdielom, že si živnostník nevedie daňovú evidenciu, ale účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať živnostníci, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri.

Podvojné účtovníctvo je podrobnejšie účtovanie príjmov a výdavkov. V sústave podvojného účtovníctva sú povinní účtovať všetci podnikatelia zapísaní v obchodnom registri bez ohľadu na to, či sú fyzickou alebo právnickou osobou.


Pre spracovanie daňového priznania pre živnostníkov využite aplikáciu na OnlinePriznanie.sk, ktorá pracuje so všetkými typmi uplatnenia výdavkov.

Predchádzajúci článok Ďalší článok