Blog

Blog

Viete, že pri úmrtí daňovníka vzniká dedičovi povinnosť podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka od 1.1. daného roka do dňa úmrtia?

V pošte sa na nás obraciate aj s netradičnými otázkami a preto sme sa rozhodli pátrať po odpovediach. Aby pomohli vám aj ďalším, ktorí riešia podobnú životnú situáciu.

Kedy študenti musia, kedy môžu a kedy nemusia podávať daňové priznanie?

17te a 18.te storočie sú v znamení samosprávy panovníka – absolutizmus. V jeho rukách bola všetka moc.

Typickým znakom Rímskeho kráľovstva (753 – 509 p. n. l.) boli nízke štátne výdavky a nulové dane. Aj keď to pre nás môže byť nepochopiteľné, dane neboli potrebné. Rímske kráľovstvo bolo úplne sebestačné.

Zdravotné poistenie platíme všetci, je to povinné zo zákona. Pokiaľ ste živnostník (SZČO) alebo osoba dobrovoľne nezamestnaná, ste samoplatcami, teda hradíte si poistenie sami.

Dane neboli v Grécku nikdy obľúbené. Ostatne ako nikde. Bohužiaľ snaha politikov získať priazeň a volebné hlasy za pomoci nízkych daní a vysokých vládnych príspevkov bola vždy enormná. A tak Vás asi neprekvapí, že už od čias antického Grécka si nielen Grécko, ale aj samotní Gréci žili, ako sa hovorí „nad svoje pomery“.

Egyptský daňový systém, na čele ktorého stál sám faraón, vznikol už v dobe 3 000 rokov pred naším letopočtom a mohol by sa stať zdrojom inšpirácie nejedného politika.

S prvými daňami sa stretávame už v období starej Mezopotámie. V kolíske našej civilizácie. V tom čase neboli dane platené vo forme peňazí, ako v súčasnosti, ale mali naturálnu podobu.