Blog

Blog

Daňový bonus na dieťa priznáva daňový úrad rodičom alebo adoptívnym rodičom dieťaťa na základe podaného daňového priznania alebo ročného zúčtovania vykonaného zamestnávateľom. Ako postupovať v prípade, ak si rodič dieťaťa spätne uvedomí, že má nárok na daňový bonus za roky, kedy už daňové priznanie podal (príp. zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie), avšak daňový bonus na dieťa si neuplatnil?

Ministerstvo financií SR v roku 2020 zrušilo povinnosť oznamovať bankové účty pri registrácii subjektu k podnikaniu na daňovom úrade. V tomto roku však ministerstvo opätovne zaviedlo túto povinnosť. Koho sa po novom bude týkať a čo z oznámenia o účtoch používaných na podnikanie bude vyplývať?

Rok 2021 priniesol mnohé zmeny v oblasti daní. V tomto roku už nie je možné uplatniť odpočet nákladov na kúpeľnú starostlivosť. Veľkou zmenou aj zmena daňového bonusu na dieťa, ktoré sa v tomto roku 2x zmenilo. Prinášame veľký prehľad dôležitých čísel pre spracovanie daňového priznania za rok 2021.

Pre úspešné elektronické podanie daňového formulára je potrebné poslať aj prílohy. Ako poslať podklady, aby bolo podanie čo najrýchlejšie vybavené?

Aké sú najvýznamnejšie dane v Belgicku? Kto ich musí odvádzať?

Nevyplnili ste niektorý povinný údaj v daňovom priznaní alebo vám zavolal správca dane, že je v daňovom priznaní niečo nesprávne? Po 1. apríli musíte podať dodatočné daňové priznanie.

Počas koronakrízy sa veľa Slovákov rozhodlo investovať a obchodovať na burze. Ako zaniesť príjem z predaja derivátov do daňového priznania?

Aj v Nemecku sa vyberá veľa rôznych daní. Na tie najvýznamnejšie sa pozrieme v tomto článku.

S daňovým úradom je automaticky spojené podávanie daňového priznania. Na tento úrad však podávame aj iné dokumenty. Ak máte navyše povinnosť komunikovať s touto inštitúciou elektronicky, elektronicky musíte doručiť aj iné dokumenty. Aké dokumenty môžete podať na daňový úrad?

Účtovanie prijatej a odoslanej platby na bankový účet, účtovanie výberu a vkladu hotovosti na bankový účet, účtovanie platby debetnou alebo kreditnou kartou v jednoduchom účtovníctve. Ako to zvládnuť?

Rodičia školopovinných detí a škôlkarov sa musia do 10. augusta rozhodnúť, čo uprednostnia. Daňový bonus na dieťa v daňovom priznaní alebo v mzde u zamestnávateľa alebo dotáciu na obed. Novinku, ktorú schválila vláda, však sprevádzajú otázniky a nejasnosti.

Nie každý živnostník má povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Platí to ako v začiatkoch podnikania, tak i v ďalších rokoch. Od čoho sa odvíja platenie poistného? Kedy je potrebné platiť odvody a kedy je živnostník od odvodov oslobodený?

Ďakujeme za správu. Čoskoro sa vám ozveme.