(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Na čo majú rodičia nárok po narodení dieťaťa?

12. Máj 2018

Po narodení bábätka nastáva v živote mladej rodiny obrat o 180 stupňov. Rodičia by však nemali zabudnúť aj na povinnosti, ktoré súvisia s narodením dieťaťa. Čo treba urobiť po príchode z pôrodnice?

 • vybaviť dieťaťu rodný list
 • vybrať zdravotnú poisťovňu a dieťa prihlásiť k zdravotnému poisteniu
 • prihlásiť dieťa k pediatrovi
 • prihlásiť dieťa k trvalému pobytu
 • zaslať rodný list dieťaťa Sociálnej poisťovni
 • navštíviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • zaistiť dôchodkové poistenie pre mamičku, ktorá sa stala osobou starajúcou sa o dieťa
 • ohlásiť narodenia dieťaťa zamestnávateľovi

1. Vybaviť dieťaťu rodný list

Všetko o zariaďovaní rodného listu si môžete prečítať v článku Ako vybaviť rodný list?

2. Vybrať zdravotnú poisťovňu a dieťa prihlásiť k zdravotnému poisteniu

Dieťa je do 60 dní po narodení poistené pod zdravotným poistením matky. Celková zdravotná starostlivosť je hradená z jej poistenia. Rodičia majú cca. 2 mesiace na výber zdravotnej poisťovne pre dieťa.

Čo potrebujem k prihláseniu?

 • vyplnenú prihlášku poistenca – dieťaťa (je k dispozícii v každej zdravotnej poisťovni)
 • rodný list dieťaťa
 • občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

Ako a kam podať prihlášku?

Uvedené doklady treba predložiť vo vybranej zdravotnej poisťovni:

 • osobne
 • poštou
 • elektronicky

3. Prihlásiť dieťa k pediatrovi

Pediatra musíte mať vybraného už pred narodením bábätka pri príchode do pôrodnice (viac sa dozviete v článku Čo je dôležité vybaviť pred narodením dieťaťa?) Pediatrovi nemocnica pošle výsledky vyšetrení novorodenca. Mamička po prepustení z nemocnice musí zaniesť lekárovi prepúšťaciu správu z nemocnice v prvý pracovný deň po prepustení z nemocnice. Lekár môže požadovať aj kópiu rodného listu dieťaťa.

4. Prihlásiť dieťa k trvalému pobytu

Matričný úrad (matrika) je povinná nahlásiť narodenie dieťaťa tzv. ohlasovni pobytu v mieste trvalého bydliska jeho matky. Čiže matrika v mieste narodenia dieťaťa oznámi príslušnej matrike v meste/ obci, kde má matka dieťaťa trvalý pobyt skutočnosť, že sa jej narodilo dieťa. Trvalý pobyt matky sa stáva zároveň trvalým pobytom dieťaťa odo dňa narodenia dieťaťa (ak sa narodilo na území SR).

Ak sa dieťa narodí mimo územia SR, o trvalý pobyt musí zažiadať rodič. Za začiatok trvalého pobytu dieťaťa sa považuje deň jeho prihlásenia v ohlasovni pobytu (matrike v príslušnom meste/ obci).

Postup ako prihlásiť dieťa k trvalému pobytu nájdete v článku Ako vybaviť trvalý pobyt?

5. Zaslať rodný list dieťaťa Sociálnej poisťovni

Matka v čase pôrodu poberá materské (ak má na túto dávku nárok). Po narodení dieťaťa je matka povinná zaslať kópiu rodného listu dieťaťa Sociálnej poisťovni, aby nedošlo k pozastaveniu vyplácania materskej dávky. Pri nedodaní rodného listu Sociálna poisťovňa pozastaví vyplácanie materského do doby dodania rodného listu dieťaťa. Viac o poberaní materského si prečítajte v článku Ako vybaviť materské?

6. Navštíviť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypláca rôzne prídavky. Môže vás zaujímať:

O všetky je potrebné požiadať práve na tomto úrade. Viac informácií o postupe vybavenia konkrétneho príspevku a nárokoch uznania nájdete kliknutím na konkrétny príspevok.

7. Zaistiť dôchodkové poistenie pre mamičku, ktorá sa stala osobou starajúcou sa o dieťa

V dobe poberania materského a rodičovského príspevku platí dôchodkové poistenie pre matku dieťaťa štát. Podmienky, kedy štát platí dôchodkové poistenie, a ako ho vybaviť sa dozviete v článku Kedy hradí dôchodkové poistenie štát?

8. Ohlásiť narodenia dieťaťa zamestnávateľovi

Zamestnaná matka posiela informáciu o narodení dieťaťa aj zamestnávateľovi. K informácii prikladá aj kópiu rodného listu dieťaťa.