Ako vybaviť príspevok pri narodení dieťaťa?

15. Máj 2018

Narodenie bábätka prináša do rodiny nielen veľa radosti, ale aj značne zaťaží rodinný rozpočet. Aspoň zo začiatku.

Preto mladé rodiny určite vítajú príspevky od štátu, ktorý sa takto podieľa aspoň trošku na zlepšení finančnej situácie rodiny, ktorej sa narodilo dieťa. Jedným z týchto príspevkov aj príspevok pri narodení dieťaťa. Kde o neho žiadať? Kto má naň nárok? Čo treba urobiť pre to, aby bol príspevok uznaný? Týka sa vás to? Čítajte ďalej…

Čo je príspevok pri narodení dieťaťa?

Jedná sa o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva mladým rodinám na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. Týka sa aj súčasne narodených troch alebo viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených dvojčiat, alebo viac detí súčasne. Poskytuje sa jednorazovo pri narodení dieťaťa. Keď sa žene narodia viacerčatá, nárok na príspevok vzniká na každé dieťa. Poskytuje sa opakovane raz ročne (prvýkrát po dovŕšení 1. roku veku dieťaťa, poslednýkrát po dovŕšení 15. roku veku dieťaťa).

Kto má na tento príspevok nárok?

 • matka dieťaťa, ktorá dieťa porodila
 • otec dieťaťa iba v týchto prípadoch:
  1. matka zomrela (pri pôrode alebo po ňom)
  2. po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie
  3. dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe rozhodnutia súdu

Kedy vzniká nárok na tento príspevok?

 • žiadateľ musí mať trvalý pobyt na území SR
 • matka sa musí od začiatku druhého trimestra (začiatok 4. mesiaca) tehotenstva do pôrodu pravidelne zúčastňovať preventívnych prehliadok 1x mesačne
 • dieťa sa musí dožiť 28 dní od pôrodu

Kedy zaniká nárok na tento príspevok?

 • vo veku 6 mesiacov dieťaťa (6 mesiacov od narodenia)

Aké doklady potrebujem k uznaniu príspevku?

Kde žiadam o tento príspevok?

Aká je výška príspevku?

 • 829,86 eur – ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní
 • 151,37 eur – ak ide o dieťa narodené zo štvrtého alebo ďalšieho pôrodu, ktoré sa dožilo 28 dní
 • 151,37 eur – ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.
 • 110,36 eur – ak ide o viac narodených detí súčasne (opakované vyplácanie príspevku)

Koľko zaplatím za vybavenie príspevku?

 • príspevok vybavíte bez poplatku