(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Ako vybaviť vyrovnávaciu dávku?

16. Máj 2018

Ste zamestnaná, čakáte bábätko a zamestnávateľ vás preradil na inú prácu? Iná práca je horšie platená ako vaša pôvodná? Kto vám dorovná plat a za akých podmienok?

Čo je vyrovnávacia dávka?

Je to v podstate nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná zamestnankyni, keď:

 • je z dôvodu tehotenstva preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú doteraz vykonávala, je zakázaná tehotným ženám, prípadne podľa jej gynekológa ohrozuje jej tehotenstvo. Pri novej práci dosahuje nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pôvodne
 • je počas materstva do konca 9. mesiaca po pôrode preradená na inú prácu, pretože práca, ktorú doteraz vykonávala, je zakázaná matkám do 9. mesiaca po pôrode, prípadne podľa jej gynekológa ohrozuje jej zdravie alebo materstvo. Pri novej práci, na ktorú je preradená dosahuje nižší príjem bez svojej viny ako pri práci, ktorú vykonávala pôvodne.

Ako vybavím vyrovnávaciu dávku?

 • váš gynekológ vystaví tlačivo Žiadosť o vyrovnávaciu dávku (nie je verejne dostupná)
 • predložíte zamestnávateľovi, ktorý túto žiadosť musí potvrdiť (obsahuje aj údaj o preradení na inú prácu)
 • vyplnené tlačivo odnesiete na pobočku Sociálnej poisťovne do 5. dňa po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca (pri vyplácaní za mesiac máj musíte doklady doručiť maximálne do 5. júna)

Od kedy vzniká nárok na výplatu dávky?

 • odo dňa preradenia na inú prácu

Od kedy zaniká nárok na výplatu dávky?

 • dňom skončenia preradenia na inú prácu
 • nástupom na materskú dovolenku
 • uplynutím deviateho mesiaca po pôrode
 • dňom smrti zamestnankyne

  Aká je výška poskytovanej dávky?

  Táto dávka sa vypočíta z mesačného vymeriavacieho základu dvoma spôsobmi:

  1. Mesačný vymeriavací základ = 30.4167 * počet dní v kalendárnom mesiaci. Zaokrúhľuje sa na celé eurocenty nahor.
  2. Pomerná časť mesačného vymeriavacieho základu – 30.4167 * počet dní v mesiaci (keď sa vyrovnávacia dávka vypláca za pomernú časť mesiaca, napr. zamestnankyňa po časť mesiaca dosiahla svoj pôvodný príjem, po zvyšnú časť mesiaca sa jej príjem znížil v dôsledku preradenia na inú prácu)

Ako sa vypláca táto dávka?

 • na vlastný bankový účet
 • v hotovosti (na žiadosť príjemkyne)

Kedy sa dávka vypláca?

 • do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vyrovnávacia dávka vypláca (za mesiac máj bude dávka vyplatená do 30. júna)

V akej frekvencii sa dávka vypláca?

 • mesačne za kalendárny mesiac alebo za pomernú časť mesiaca

Koľko zaplatím za vybavenie tejto dávky?

 • vybavenie vyrovnávacej dávky je bez poplatku