(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Čo je dôležité vybaviť pred narodením dieťaťa?

9. Máj 2018

Tehotenstvo v živote ženy znamená prevažne radosť z očakávania narodenia dieťaťa. Práve pred samotným pôrodom je však nutné zariadiť niekoľko dôležitých vecí, ktoré sa týkajú ženy samotnej a aj bábätka. Čo všetko potrebujete zariadiť? Kde a ako to vybaviť?

Čo musím urobiť?

 1. písomne oznámiť zamestnávateľovi (úradu práce – ak je žena nezamestnaná) tehotenstvo a nástup na materskú dovolenku
 2. oznámiť zdravotnej poisťovni nástup na materskú dovolenku
 3. oznámiť Sociálnej poisťovni nástup na materskú dovolenku
 4. nastúpiť na materskú dovolenku
 5. vybaviť určenie otcovstva pre dieťa
 6. vybrať dieťaťu pediatra

Ako na to?

1. Písomne oznámiť zamestnávateľovi nástup na materskú dovolenku

Tehotná budúca mamička má povinnosť informovať svojho zamestnávateľa o nástupe na materskú dovolenku minimálne 1 mesiac dopredu. Dôvodov, prečo tak musí urobiť je hneď niekoľko:

 • zamestnávateľ je na základe písomného oznámenia o odchode na materskú dovolenku povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni začiatok a koniec čerpania materskej dovolenky zamestnankyne (keďže materské vypláca Sociálna poisťovňa)

 • odpadá jej povinnosť nahlasovať vznik a zánik materskej dovolenky osobne (urobí to za ňu zamestnávateľ)

 • písomné informovanie jej poskytne u zamestnávateľa **ochrannú lehotu***, počas ktorej nemôže dostať výpoveď. Ochranná lehota beží práve od dňa doručenia oznámenia o tehotenstve

 • v prípade, že zamestnankyňa čerpá materskú alebo rodičovskú dovolenku s prvým dieťaťom a na ceste je druhé, písomným oznámením sa dostáva do ochrannej lehoty aj na dobu ďalšej materskej

 • Informácie o ochrannej dobe a zákaze výpovede nájdete v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonníku práce.

Čo má obsahovať toto oznámenie?

Stačí krátko spísať tieto údaje:

 • v ktorom týždni sa nachádzate
 • kedy plánujete nástup na materskú dovolenku
 • dátum a podpis
 • priložiť lekárske potvrdenie od gynekológa

Ďalšie potvrdenia zamestnávateľovi nie sú nutné predkladať.

Poznámka: Zamestnávateľ je povinný zamestnankyni v ochrannej lehote poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne prehliadky súvisiace s tehotenstvom, pokiaľ nie je možné toto vyšetrenie absolvovať mimo pracovného času.

2. Oznámiť zdravotnej poisťovni nástup na materskú dovolenku

 • za tehotnú zamestnankyňu oznámenie vykoná zamestnávateľ
 • za tehotnú nezamestnanú ženu evidovanú na úrade práce oznámenie vykoná žena sama
 • za tehotnú nezamestnanú ženu neevidovanú na úrade práce oznámenie vykoná žena sama
 • za tehotnú živnostníčku oznámenie vykoná žena sama

3. Oznámiť Sociálnej poisťovni nástup na materskú dovolenku

 • za tehotnú zamestnankyňu oznámenie o začiatku a ukončeniu čerpania materskej dovolenky vykoná zamestnávateľ do 8 dní od začiatku aj skončenia materskej dovolenky
 • za tehotnú nezamestnanú ženu evidovanú na úrade práce oznámenie o začiatku a ukončeniu čerpania materskej dovolenky vykoná žena sama
 • za tehotnú nezamestnanú ženu neevidovanú na úrade práce oznámenie o začiatku a ukončeniu čerpania materskej dovolenky vykoná žena sama
 • za tehotnú živnostníčku oznámenieo začiatku a ukončeniu čerpania materskej dovolenky vykoná žena sama

4. Nastúpiť na materskú dovolenku

Viac sa o materskej dovolenke dozviete TU.

5. Určenie otcovstva dieťaťa

vybavíte na matričnom úrade bez poplatku.

 • rodičia dieťaťa sú manželia – (otec nepotvrdí zapretie otcovstva) – otcovstvo sa určí súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Obaja rodičia predložia občianske preukazy a sobášny list.
 • rodičia dieťaťa sú rozvedení – matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode.
 • matka dieťaťa je vdova – matka predloží úmrtný list manžela.
 • matka dieťaťa je slobodná – matka predloží občiansky preukaz

6. Výber pediatra

Výber pediatra je dôležitý ešte pred narodením bábätka. Budúca mamička musí v ordinácii pediatra zaregistrovať bábätko (aby o ňom vedeli po návrate z pôrodnice). V pôrodnici vyžadujú kontaktné údaje na pediatra:

 • meno
 • adresu ordinácie
 • telefónne číslo