(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Výzva k podání německého daňového přiznání z nemovitosti

13. květen 2022

Vlastnictví nemovitosti v Německu prošlo rozsáhlou daňovou reformou. Co je její podstatou a jaké povinnosti z ní plynou?

Reforma daně z nemovitosti


Rok 2019 byl v Německu rozhodujícím pro vznik reformy daně z nemovitosti. Opodstatněnost reformy plyne ze skutečnosti, že výše daně z nemovitostí a pozemků se dosud určovala na základě tzv. „zastaralých” hodnot z roku 1935 a roku 1964.


Tyto hodnoty tedy zaostávaly za skutečným vývojem hodnot nemovitostí, což vedlo k nerovnému zacházení mezi vlastníky nemovitostí.

Cílem reformy je přepočítání aktuální výše daně, resp. spravedlivé určení výše daně z nemovitostí a pozemků pro všechny poplatníky.
Zdroj: Grundsteuer


Výzva na podání daňového přiznání


Pro určení nové daně je každý vlastník nemovitosti, příp. pozemku povinen podat daňové přiznání. Vlastníci nemovitostí budou o této povinnosti informováni i státem, a to prostřednictvím výzvy k podání daňového přiznání, resp. prostřednictvím informačního dopisu. Výzvy budou vlastníkům nemovitostí zasílány průběžně od května 2022 do července 2022.

Povinnost podat daňové přiznání má i vlastník nemovitosti, který danou nemovitost prodal v průběhu roku 2022. Rozhodujícím datem pro určení vlastnictví nemovitosti je 1. 1. 2022.


Daňové přiznání z nemovitosti


Daňové přiznání k dani z nemovitosti lze podat od 1. 7 do 31. 10. 2022.

Daňové přiznání je poplatník ze zákona povinen podat jen elektronicky. Jednou z možností elektronického podání je online daňový portál „Elster”. Elektronické formuláře pro podání daňového přiznání budou na portálu Elser dostupné od 1. 7. 2022.

V případě, že vlastník nemovitosti nemá možnost podat daňové přiznání elektronicky, může tak za něj učinit blízký příbuzný, přičemž použije vlastní registraci v Elster.


V individuálních případech existují výjimky pro podání daňového přiznání v papírové formě, přičemž poplatník musí prokázat, že on ani jeho příbuzní nemají možnost elektronického podání. Pro tyto případy budou na místně příslušných daňových úřadech dostupné papírové formuláře.

V případě spoluvlastnictví podává daňové přiznání pouze jeden z vlastníků, přičemž ostatní spoluvlastníci musí být uvedeni ve formuláři.


Chci podat daňové přiznání


Údaje v daňovém přiznáníPoplatník je povinen uvést v daňovém přiznání tyto informace o nemovitosti, resp. o pozemku:

  • umístění,
  • rozloha,
  • standardní hodnota pozemku,
  • typ budovy,
  • obytná plocha,
  • rok výstavby budovy.
Přečtěte si také:

Jak se zdaňuje příjem z pronájmu nemovitosti v Německu?

Vlastníte nemovitost v Německu? Jaké daňové povinnosti vám vyplývají z tohoto vlastnictví?

Jak se zdaňuje příjem z pronájmu nemovitosti v Německu?


Výpočet nové výše daně a její splatnostS výpočtem nové výše daně z nemovitosti začnou daňové úřady po doručení všech daňových přiznání, resp. po doručení všech potřebných údajů. Následně budou tyto údaje přeneseny na obce, které přepočítají výši daně do konce roku 2024.

Nová výše daně bude poprvé splatná až v roce 2025.


Daňové přiznání z nemovitosti za vás rádi zpracujeme.

Kontaktujte nás