Reklama na Facebooku a Googlu: Identifikovaná osoba a DPH

10. květen 2022

Rozhodli jste se propagovat své služby pomocí reklamy na Facebooku či Googlu? Nezapomeňte na povinnost se stát identifikovanou osobou a odvést DPH.

Reklamu na Facebooku už využívá téměř každý podnikatel, který se prezentuje na sociálních sítích. Je třeba dát pozor na případné povinnosti z hlediska DPH.

Příklad 1:
Adam je grafik, pracuje jako OSVČ, není plátcem DPH. Má vytvořenou facebookovou stránku, na které prezentuje své výtvory. Aby se dostal do povědomí veřejnosti, své příspěvky podporuje placenou reklamou na Facebooku. Jaké povinnosti mu plynou z placené reklamy na sociální síti?

Příklad 2:
Eva je fyzická osoba - nepodnikatel. Ve svém volném čase peče dorty pro své známé. Přemýšlí, že se tomuto koníčku začne věnovat naplno na živnost. Aby získala další klienty, fotí svoje výtvory a dává je na sociální síť Facebook, kde si vytvořila účet pro svoje produkty. Svoje výrobky podporuje na Facebooku placenou reklamou. Jaké povinnosti jí plynou z placené reklamy na sociální síti?

Na začátek je potřeba si říct, že reklama na Facebooku nebo na Googlu „překračuje” hranice ČR Je to z toho důvodu, že Facebook sídlí v USA a Google v Irsku. V případě placené reklamy Googlu v Irsku se jedná o placení za službu poskytovanou z jiného členského státu EU (Irska). Vzniká povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba k DPH v ČR a podat daňové přiznání.

Identifikovaná osoba k DPH


Fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomickou činnost (tzv. osoba povinná k dani) se stává identifikovanou osobou k DPH, pokud uskutečňuje nebo přijímá v zákoně vyjmenované přeshraniční plnění z nebo do jiného státu EU, v domovské zemi zůstává dále neplátcem DPH. Z toho také plyne, že v ČR nemá nárok na odpočet DPH.

Adam se stává identifikovanou osobou na přijatou službu z ciziny.
Eva se stává identifikovanou osobou.

Kdo se stává identifikovanou osobou?


Povinnost stát se identifikovanou osobou vzniká, když:

  • poplatník pořídil zboží nebo službu z jiného členského státu EU,
  • poplatník dodal službu do jiného členského státu EU.


Daňové přiznání k DPH


V případě reklamy na Google daňové přiznání k DPH podává::

  • plátce DPH - plátce odvádí DPH a podá daňové přiznání k DPH v ČR. Zároveň podá i kontrolní hlášení. V daňovém přiznání zároveň případně uplatní nárok na odpočet DPH, pokud má nárok na odpočet DPH.
  • neplátce DPH - jako identifikovaná osoba podá daňové přiznání k DPH za měsíce, kdy se zobrazovala reklama na Google, odvede DPH v ČR. Kontrolní hlášení identifikovaná osoba nepodává.