(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Jak se zdaňuje příjem z pronájmu nemovitosti v Německu?

25. duben 2022

Vlastníte nemovitost v Německu? Jaké daňové povinnosti vám vyplývají z tohoto vlastnictví?

Kdo je povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti v Německu?Německé daňové přiznání k dani z nemovitosti je povinen podat každý vlastník nemovitosti, který danou nemovitost v Německu pronajímá a dosahuje tím zisku, resp. příjmu. Podstatou podání daňového přiznání je tedy příjem, který plyne z pronájmu nemovitosti. V případě pronájmu více nemovitostí platí, že vlastník nemovitosti musí podat daňové přiznání k určení hodnoty daně z nemovitosti za každou nemovitost, resp. v daňovém přiznání musí vyplnit přílohu “V” samostatně za každou nemovitost. Příjem z pronájmu musí být zdaněn za ten rok, ve kterém byl skutečně přijat, a to bez ohledu na období, za které je splátka nájemného určena.

Kdo není povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti v Německu?Příjem z pronájmu, který je nižší než 520 € ročně, je osvobozen od daně z příjmů. Není proto třeba jej uvádět v daňovém přiznání. Totéž platí i při dočasném pronájmu či dočasném pronájmu části vlastního pronajatého bytu.

Jaké dokumenty budu potřebovat k daňovému přiznání k dani z nemovitosti?

 • nájemní smlouva,
 • kupní smlouva, nebo vyúčtování stavebních nákladů,
 • stanovení odpisů,
 • zprostředkovatelský účet,
 • smlouva o půjčce.

V případě, že pronajímáte nemovitost poprvé, v daňovém přiznání je důležité vyplnit obecné údaje o nemovitosti, jako např. lokalita nemovitosti, číslo spisu, vlastník, druh nemovitosti a termín o koupě, resp. termín výstavby.

Přečtěte si také:

Výzva k podání německého daňového přiznání z nemovitosti

Vlastnictví nemovitosti v Německu prošlo rozsáhlou daňovou reformou


Jak uvedu příjem z pronájmu nemovitosti v daňovém přiznání?Příjem z pronájmu nemovitosti se uvádí do přílohy V daňového přiznání, kde je důležité vyplnit příjmy z pronájmu, vedlejší a provozní náklady, výdaje na reklamu a odpisy.

Co si mohu odečíst v daňovém přiznání?

Mezi nejčastěji odečitatelné výdaje související s pronájmem nemovitosti patří:

 • daň z nemovitosti,
 • úvěrové náklady,
 • účetní náklady,
 • náklady na opravu a renovaci nemovitosti,
 • cestovní náklady,
 • pojistné.

Státní pokladna spočítá všechny příjmy plynoucí z pronájmu nemovitosti za daný rok. Z této částky následně daňový úřad odečte výdaje související s nemovitostí, které vlastníkovi, resp. pronajímateli nemovitosti vznikly v daném roce. Tyto výdaje tedy snižují částku, ze které následně zaplatíte daň, resp. která je zdanitelným příjmem.

Požádejte o vrácení daně online

Jak mohu podat daňové přiznání z nemovitosti?Daňové přiznání lze podat, resp. poslat daňovému úřadu dvěma způsoby:

 • elektronicky - elektronické, resp. online podání lze zaslat prostřednictvím online daňového portálu „Elster”,
 • v papírové formě.

Daňové přiznání v papírové formě mohou podat jen zaměstnanci a důchodci.

Termín pro podání daňového přiznání z nemovitosti


 • V případě daňové povinnosti je třeba podat daňové přiznání do 31. 7. 2022. Vzhledem k probíhající pandemii během roku 2021 však existuje zvláštní úprava daně pro daňový rok 2021, která prodlužuje termín podání daňového přiznání do 30. 9. 2022.

 • Pokud se daňové přiznání podává dobrovolně, lhůta se prodlužuje až na 4 roky. Za rok 2021 lze podat daňové přiznání do 31. 12. 2025.

 • Pokud za vás podává daňové přiznání daňový poradce, lhůta se prodlužuje do posledního dne v únoru následujícího roku. I zde však platí pro zdaňovací období roku 2021 zvláštní úprava. Klíčové datum pro podání daňového přiznání s daňovým poradcem za rok 2021 je tedy 30. 6. 2023.

V důsledku německé daňové reformy má každý vlastník nemovitosti v roce 2022 povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti, a to nejpozději do 31. 10. 2022.

Na základě údajů v daňovém přiznání vypočítá daňový úřad daňovou hodnotu daně z nemovitosti a vydá platební výměr k dani z nemovitosti.

Upozornění: Nezapomeňte na povinnost uhradit roční daň z nemovitosti, která je splatná čtvrtletně v termínech 15. ledna, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Výši daně z nemovitosti určuje obec, ve které se nemovitost nachází. Uvedenou daň z nemovitosti může pronajímatel v plné výši uplatnit v daňovém přiznání jako výdaj související s příjmem.

Důležité: Nezapomeňte podat daňové přiznání i v domovské zemi a uvést v něm příjem z pronájmu nemovitosti v Německu!

Potřebujete pomoci s podáním daňového přiznání? Přenechte zpracování daní našim specialistům na daně. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat.