(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Daň z nemovitosti v Německu

26. duben 2023

Vlastníte nemovitost v Německu? Jaké daňové povinnosti vám vyplývají z tohoto vlastnictví?

Daň z nemovitosti prošla v roce 2019 rozsáhlou reformou. V roce 2018 prohlásil Spolkový ústavní soud současný systém vyměřování daně z nemovitostí za protiústavní, neboť s podobnými nemovitostmi zacházel rozdílně, a porušoval tak požadavek rovného zacházení zakotvený v základním zákoně. Dále rozhodl, že nejpozději do 31. prosince 2019 musí být přijata nová zákonná úprava.

Daň z nemovitostí však může být nadále vybírána v současné podobě na přechodném základě až do 31. prosince 2024. Od 1. ledna 2025 pak bude daň z nemovitostí vybírána na základě nového zákona.

Co si připravit k daňovému přiznání k dani z nemovitosti?


Abyste mohli podat daňové přiznání k dani z nemovitosti pro soukromé osoby, potřebujete zejména tyto údaje:

 • velikost nemovitosti,
 • číslo stránky katastru (pokud je k dispozici), okres, chodba, parc.,
 • pro kondominium: spoluvlastnický podíl na nemovitosti,
 • daňové číslo/evidenční číslo nemovitosti,
 • pozemní hodnota (velikost pozemku),
 • přesný rok výstavby budovy (od roku výstavby 1949),
 • životní prostor, obytná plocha,
 • počet garážových stání,
 • v případě spoluvlastnictví kontaktní údaje na vlastníky a jejich podíly na nemovitosti.
Přečtěte si také:

Výzva k podání německého daňového přiznání z nemovitosti

Vlastnictví nemovitosti v Německu prošlo rozsáhlou daňovou reformou. Co je její podstatou a jaké povinnosti z ní plynou?


Jak mohu podat daňové přiznání z nemovitosti?


Daňové přiznání lze podat, resp. poslat daňovému úřadu dvěma způsoby:

 • elektronicky - elektronické, resp. online podání lze zaslat prostřednictvím online daňového portálu „Elster”,
 • v papírové formě.

Mohu podat přiznání papírově?


Přiznání ke stanovení hodnoty daně z nemovitosti je povinné podávat elektronicky. To má ušetřit námahu pro všechny účastníky právního daňového vztahu. Takto komplexní přecenění všech nemovitostí v Německu může uspět pouze tehdy, pokud co nejvíce občanů podá své přiznání v elektronické podobě. Pokud poplatníci nemají možnost podat přiznání elektronicky, mohou je v tom podpořit blízcí příbuzní. K podání přiznání za své blízké mohou využít vlastní registraci u Elster. Papírové prohlášení lze podat pouze ve výjimečných případech.

Do kdy musíte podat přiznání k dani z nemovitosti?


Obecně platí, že pro přiznání k dani z nemovitosti (na rozdíl např. od přiznání k dani z příjmu) nejsou pevně stanovené lhůty. Finanční úřad se dotazuje přímo dotčených a stanoví jednotlivé lhůty pro podání. V roce 2022 je však výjimka: každý, kdo vlastnil nemovitost k 1. lednu, je povinen od 1. července 2022 podat nové přiznání k dani z nemovitosti. Termín byl původně stanoven na 31. října 2022. Kvůli masivním problémům je to však nyní odloženo na konec ledna 2023.

Na základě údajů v daňovém přiznání vypočítá daňový úřad daňovou hodnotu daně z nemovitosti a vydá platební výměr k dani z nemovitosti.

Upozornění: Nezapomeňte na povinnost uhradit roční daň z nemovitosti, která je splatná čtvrtletně v termínech 15. ledna, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Výši daně z nemovitosti určuje obec, ve které se nemovitost nachází. Uvedenou daň z nemovitosti může pronajímatel v plné výši uplatnit v daňovém přiznání jako výdaj související s příjmem.


Potřebujete poradit v oblasti daní z Německa? Obraťte se na nás.

Mám zájem o konzultaci