Daň z nemovitosti v Německu

Aktualizováno: 3. duben 2024
Publikováno: 26. duben 2023

Vlastníte nemovitost v Německu? Jaké daňové povinnosti vám vyplývají z tohoto vlastnictví?

Daň z nemovitosti prošla v roce 2019 rozsáhlou reformou. V roce 2018 prohlásil Spolkový ústavní soud současný systém vyměřování daně z nemovitostí za protiústavní, neboť s podobnými nemovitostmi zacházel rozdílně, a porušoval tak požadavek rovného zacházení zakotvený v základním zákoně. Dále rozhodl, že nejpozději do 31. prosince 2019 musí být přijata nová zákonná úprava.

Daň z nemovitostí však může být nadále vybírána v současné podobě na přechodném základě až do 31. prosince 2024. Od 1. ledna 2025 pak bude daň z nemovitostí vybírána na základě nového zákona.

Co si připravit k daňovému přiznání k dani z nemovitosti?


Abyste mohli podat daňové přiznání k dani z nemovitosti pro soukromé osoby, potřebujete zejména tyto údaje:

 • velikost nemovitosti,
 • číslo stránky katastru (pokud je k dispozici), okres, chodba, parc.,
 • pro kondominium: spoluvlastnický podíl na nemovitosti,
 • daňové číslo/evidenční číslo nemovitosti,
 • pozemní hodnota (velikost pozemku),
 • přesný rok výstavby budovy (od roku výstavby 1949),
 • životní prostor, obytná plocha,
 • počet garážových stání,
 • v případě spoluvlastnictví kontaktní údaje na vlastníky a jejich podíly na nemovitosti.


Jak mohu podat daňové přiznání z nemovitosti?


Daňové přiznání lze podat, resp. poslat daňovému úřadu dvěma způsoby:

 • elektronicky - elektronické, resp. online podání lze zaslat prostřednictvím online daňového portálu „Elster”,
 • v papírové formě.

Mohu podat přiznání papírově?


Přiznání ke stanovení hodnoty daně z nemovitosti je povinné podávat elektronicky. To má ušetřit námahu pro všechny účastníky právního daňového vztahu. Takto komplexní přecenění všech nemovitostí v Německu může uspět pouze tehdy, pokud co nejvíce občanů podá své přiznání v elektronické podobě. Pokud poplatníci nemají možnost podat přiznání elektronicky, mohou je v tom podpořit blízcí příbuzní. K podání přiznání za své blízké mohou využít vlastní registraci u Elster. Papírové prohlášení lze podat pouze ve výjimečných případech.

Do kdy musíte podat přiznání k dani z nemovitosti?


Obecně platí, že pro přiznání k dani z nemovitosti (na rozdíl např. od přiznání k dani z příjmu) nejsou pevně stanovené lhůty. Finanční úřad se dotazuje přímo dotčených a stanoví jednotlivé lhůty pro podání.

V roce 2022 však byla výjimka: každý, kdo vlastnil nemovitost k 1. lednu, byl povinen od 1. července 2022 podat nové přiznání k dani z nemovitosti. Termín byl původně stanoven na 31. října 2022. Kvůli masivním problémům se však lhůta prodloužila na konec ledna 2023 (s výjimkou Bavorska, kde byl termín prodloužen na 30. 4. 2023).

Do 31. 1. 2023 (u Bavorska do 30. 4. 2023) byl každý vlastník nemovitosti povinen podat daňové přiznání k dani z nemovitosti.


Přečtěte si také:

Výzva k podání německého daňového přiznání z nemovitosti

Vlastnictví nemovitosti v Německu prošlo rozsáhlou daňovou reformou. Co je její podstatou a jaké povinnosti z ní plynou?


Jak je to tedy nyní v roce 2024?


Stálé platí, že nejsou pevně stanovené lhůty. Finanční úřad se dotazuje přímo dotčených a stanoví jednotlivé lhůty pro podání. Na základě údajů v daňovém přiznání vypočítá daňový úřad daňovou hodnotu daně z nemovitosti. Vlastník nemovitosti dostane od finančního úřadu oznámení, kde bude uvedena nová výše daně. Oznámení budou rozesílány v druhé polovině roku 2024 a nová výše daně bude splatná v roce 2025.

Upozornění: Nezapomeňte na povinnost uhradit roční daň z nemovitosti, která je splatná čtvrtletně v termínech 15. ledna, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu. Výši daně z nemovitosti určuje obec, ve které se nemovitost nachází. Uvedenou daň z nemovitosti může pronajímatel v plné výši uplatnit v daňovém přiznání jako výdaj související s příjmem.


Potřebujete poradit v oblasti daní z Německa? Obraťte se na nás.

Mám zájem o konzultaci