Práce v Německu a nárok na peněžité dávky

Aktualizováno: 26. březen 2024
Publikováno: 2. březen 2022

Pracujete v Německu a nevíte, na jaké dávky máte nárok? Jaké podmínky musíte splnit pro jejich získání?

Nemocenské dávky (Krankengeld)


Vzhledem k tomu, že se zaměstnáním v Německu souvisí povinnost být zdravotně pojištěn, vzniká vám v průběhu pracovní neschopnosti nárok na nemocenské dávky.

V případě pracovní neschopnosti jste povinen informovat zaměstnavatele o nemoci co nejdříve, a to telefonicky, příp. e-mailem. Od 1. 1. 2023 došlo k přechodu na elektronické potvrzení o pracovní neschopnosti což znamená, že lékař již nevystavuje zaměstnanci potvrzení v papírové formě. Elektronické potvrzení o pracovní neschopnosti zašle lékař zdravotní pojišťovně, která tyto údaje zpřístupňuje zaměstnavatelům. Zaměstnanec je tak zproštěn od předání potvrzení zaměstnavateli.


Pokud jste zaměstnáni déle než 4 týdny, zaměstnavatel vám hradí 100 % čisté mzdy po dobu 6 týdnů pracovní neschopnosti. Následně vám bude nemocenské dávky vyplácet zdravotní pojišťovna, a to ve výši 70 % z hrubé mzdy.

Pokud jste zaměstnáni po dobu kratší než 4 týdny, nemocenské dávky vám od prvního dne vyplácí vaše zdravotní pojišťovna ve výši 70 % z hrubé mzdy, ne však více než 90 % z čisté mzdy po dobu 4 týdnů. Pokud onemocnění trvá i po 4 týdnech, zaměstnavatel vám následně hradí 100% čisté mzdy po dobu 6 týdnů pracovní neschopnosti.

Přídavky na děti (Kindergeld)


Přídavky na děti jsou jednou ze základních dávek, na které mají nárok rodiče pracující v Německu. Podmínku nároku splňujete tím, že jako pracující osoba jste automaticky sociálně pojištěna.

Žádost o přídavky na děti se podává na příslušném úřadě Familienkasse prostřednictvím formulářů E 401 * a E 411. K žádosti budete potřebovat také:

  • rodné listy dětí,
  • pracovní smlouvu,
  • potvrzení o trvalém pobytu.
*Od roku 2023 tento formulář není potřeba dokládat, veškeré informace o rodinnném stavu a bydlišti si finanční úřad zjistí ve vlastní režii.


Výše dětských přídavků je od 1. 1. 2023 v částce 250 € měsíčně na každé dítě. V roce 2024 zůstávají přídavky v nezměněné částce.


Nárok na přídavky vzniká i v případě, že pracujete v Německu a vaše děti žijí v domovské zemi s druhým rodičem.

Přídavky na děti lze získat až 6 měsíců zpětně.


Nezdanitelné minimum na děti (Kinderfreibetrag)


Nezdanitelné minimum úzce souvisí s přídavky na děti a zároveň platí, že pokud máte nárok na dětské přídavky, nemáte nárok na nezdanitelné minimum a naopak.

V případě nezdanitelného minima jde o daňovou úlevu na dítě/děti, která není vyplácena přímo jako přídavky na děti, ale snižuje daňovou povinnost, resp. snižuje se daň, kterou je potřeba odvést.

Jednoduše řečeno, určitou částku máte osvobozenou od placení daně. Pro rok 2024 činí tato částka 9 312 € na jedno dítě pro oba rodiče a uplatňuje se v daňovém přiznání.

Částka nezdanitelného minima zahrnuje:

  • příspěvek na opatrování, výchovu a vzdělávání ve výši 2 928 €,
  • existenční minimum dítěte ve výši 6 384 €.

O nezdanitelné minimum však nemusíte žádat, jako je tomu v případě přídavků na děti. Německý daňový úřad sám rozhodne, zda jsou pro vás výhodnější přídavky na děti, nebo nezdanitelné minimum. Co jste ale povinen udělat? Musíte požádat o přídavky na děti!

Dávky v nezaměstnanosti (Arbeitslosengeld)


Pokud jste přišli v Německu o práci, nárok na dávku v nezaměstnanosti vám vznikne po splnění těchto dvou podmínek:

  • registrace na příslušném úřadu práce v Německu,
  • za posledních 30 měsíců jste byli minimálně 12 měsíců pojištěni pro případ nezaměstnanosti.

Po splnění podmínek a zařazení do evidence budete mít nárok na dávku ve výši 60 % z čisté mzdy v případě, že nemáte děti. Máte-li alespoň jedno dítě, výška dávky bude 67 % z čisté mzdy. Doba poskytování dávky závisí na délce pojištění a vašem věku.

Pokud se plánujete vrátit z Německa do domovské země, můžete požádat o přenos dávky do vaší domovské země po 4 týdnech od zařazení do evidence. Přenos dávky je možné uskutečnit prostřednictvím formuláře U2, který vám na vyžádání vystaví příslušný úřad práce v Německu.

Přečtěte si také:

Formulář PD U2 (E303) - Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti

V porovnání s formulářem PD U1 (E301) v případě, že jste o dávku v nezaměstnanosti již požádali a v průběhu pobírání této dávky plánujete odejít do jiné země EU, budete potřebovat formulář PD U2.

Formulář PD U2 (E303) - Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti


Potřebujete pomoci s vrácením daně z Německa nebo s daňovým přiznáním? Kontaktujte nás

Vyplnit daňové přiznání


Všechno o práci v Německu naleznete v e-booku. Při objednávce nezapomeňte zadat kód NEOTAX a získáte 5% slevu na e-book.