Práca v Nemecku a nárok na peňažné dávky

Aktualizovaný: 26. Marec 2024
Publikovaný: 2. Marec 2022

Pracujete v Nemecku a neviete, na aké dávky máte nárok? Aké podmienky musíte splniť na ich získanie?

Nemocenské dávky (Krankengeld)


Vzhľadom k tomu, že so zamestnaním v Nemecku súvisí povinnosť byť zdravotne poistený, vzniká vám počas práceneschopnosti nárok na nemocenské dávky.

V prípade práceneschopnosti ste povinný informovať zamestnávateľa o chorobe čo najskôr, a to telefonicky, príp. emailom. Od 1. 1. 2023 došlo k prechodu na elektronické potvrdenie o práceneschopnosti čo znamená, že lekár už nevystavuje zamestnancovi potvrdenie v papierovej forme. Elektronické potvrdenie o práceneschopnosti zašle lekár zdravotnej poisťovni, ktorá tieto údaje sprístupňuje zamestnávateľom. Zamestnanec je tak odbremenený od odovzdania potvrdenia zamestnávateľovi.


Ak ste zamestnaný dlhšie ako 4 týždne, zamestnávateľ vám hradí 100 % čistej mzdy počas 6 týždňov práceneschopnosti. Následne vám bude nemocenské dávky vyplácať zdravotná poisťovňa, a to vo výške 70 % z hrubej mzdy.

Ak ste zamestnaný kratšie ako 4 týždne, nemocenské dávky vám od prvého dňa vypláca vaša zdravotná poisťovňa vo výške 70 % z hrubej mzdy, nie však viac ako 90 % z čistej mzdy po dobu 4 týždňov. Ak ochorenie trvá aj po 4 týždňoch, zamestnávateľ vám následne hradí 100 % čistej mzdy počas 6 týždňov práceneschopnosti.

Prídavky na deti (Kindergeld)


Prídavky na deti sú jednou zo základných dávok, na ktoré majú nárok rodičia pracujúci v Nemecku. Podmienku nároku spĺňate tým, že ako pracujúca osoba ste automaticky sociálne poistená.

Žiadosť o prídavky na deti sa uplatňuje na príslušnom úrade Familienkasse prostredníctvom formulárov E 401 * a E 411. K žiadosti budete potrebovať aj:

  • rodné listy detí,
  • pracovnú zmluvu,
  • potvrdenie o trvalom pobyte.
*Od roku 2023 tento formulár nie je potrebné dokladať, všetky informácie o rodinnom stave a bydlisku si daňový úrad zistí vo vlastnej réžii.


Výška detských prídavkov je od 1. 1. 2023 v sume 250 € mesačne na každé dieťa. V roku 2024 zostávajú prídavky v nezmenenej čiastke.


Nárok na prídavky vzniká aj v prípade, že pracujete v Nemecku a vaše deti žijú v domovskej krajine s druhým rodičom.

Detské prídavky je možné získať až 6 mesiacov spätne.


Nezdaniteľné minimum na deti (Kinderfreibetrag)


Nezdaniteľné minimum úzko súvisí s prídavkami na deti a zároveň platí, že ak máte nárok na detské prídavky, nemáte nárok na nezdaniteľné minimum a naopak.

V prípade nezdaniteľného minima ide o daňovú úľavu na dieťa/deti, ktorá nie je vyplácaná priamo ako prídavky na deti, ale znižuje sa ňou daňová povinnosť, resp. znižuje sa daň, ktorú je potrebné odviesť.

Jednoducho povedané, určitú sumu máte oslobodenú od platenia dane. Na rok 2024 je táto suma vo výške 9 312 € na jedno dieťa pre oboch rodičov a uplatňuje sa v daňovom priznaní.

Suma nezdaniteľného minima zahŕňa:

  • príspevok na opatrovanie, východu a vzdelávanie vo výške 2 928 €,
  • existenčné minimum dieťaťa vo výške 6 384 €.

O nezdaniteľné minimum však nemusíte požiadať, ako je to v prípade prídavkov na deti. Nemecký daňový úrad sám rozhodne, či sú pre vás výhodnejšie prídavky na deti, alebo nezdaniteľné minimum. Čo ste ale povinný urobiť? Musíte požiadať o prídavky na deti!

Dávky v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld)


Ak ste prišli v Nemecku o prácu, nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne po splnení týchto dvoch podmienok:

  • registrácia na príslušnom úrade práce v Nemecku,
  • za posledných 30 mesiacov ste boli minimálne 12 mesiacov poistený pre prípad nezamestnanosti.

Po splnení podmienok a zaradení do evidencie budete mať nárok na dávku vo výške 60 % z čistej mzdy v prípade, ak nemáte deti. Ak máte aspoň jedno dieťa, výška dávky bude 67 % z čistej mzdy. Doba poskytovania dávky závisí od dĺžky poistenia a vášho veku.

Ak sa plánujete vrátiť z Nemecka do domovskej krajiny, môžete požiadať o prenos dávky do vašej domovskej krajiny po 4 týždňoch od zaradenia do evidencie. Prenos dávky je možné uskutočniť prostredníctvom formulára U2, ktorý vám na vyžiadanie vystaví príslušný úrad práce v Nemecku.

Prečítajte si aj:

Formulár PD U2 (E 303) - Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti

V porovnaní s formulárom PD U1 (E 301) v prípade, že ste o dávku v nezamestnanosti už požiadali a počas poberania tejto dávky plánujete odísť do inej krajiny EÚ, budete potrebovať formulár PD U2.

Formulár PD U2 (E 303) - Potvrdenie týkajúce sa udržania nároku na dávky v nezamestnanosti


Potrebujete pomôcť s vrátením dane alebo s vyplnením daňového priznania? Kontaktujte nás.

Vyplniť daňové priznanie


Všetko o práci v Nemecku nájdete v e-booku. Pri objednávke nezabudnite zadať kód NEOTAX a získate 5 % zľavu na e-book.