(+421) 233 331 023 info@neotax.eu

Práca v Nemecku a nárok na peňažné dávky

Aktualizovaný: 15. Január 2023
Publikovaný: 2. Marec 2022

Pracujete v Nemecku a neviete, na aké dávky máte nárok? Aké podmienky musíte splniť na ich získanie?

Nemocenské dávky (Krankengeld)


Vzhľadom k tomu, že so zamestnaním v Nemecku súvisí povinnosť byť zdravotne poistený, vzniká vám počas práceneschopnosti nárok na nemocenské dávky.

V prípade práceneschopnosti ste povinný do troch dní doručiť zamestnávateľovi doklad o práceneschopnosti od lekára. Doklad je vyhotovený v troch kópiách, pričom jedna je pre vás, druhá pre zamestnávateľa a tretia pre zdravotnú poisťovňu. Nezabudnite, že tretiu kópiu musíte doručiť zdravotnej poisťovni (osobne, alebo poštou), keďže zamestnávateľ za vás túto skutočnosť neohlasuje.

Ak ste zamestnaný dlhšie ako 4 týždne, zamestnávateľ vám hradí 100 % čistej mzdy počas 6 týždňov práceneschopnosti. Následne vám bude nemocenské dávky vyplácať zdravotná poisťovňa, a to vo výške 70 % z hrubej mzdy.

Ak ste zamestnaný kratšie ako 4 týždne, nemocenské dávky vám od prvého dňa vypláca vaša zdravotná poisťovňa vo výške 100 % čistej mzdy.

Prídavky na deti (Kindergeld)


Prídavky na deti sú jednou zo základných dávok, na ktoré majú nárok rodičia pracujúci v Nemecku. Podmienku nároku spĺňate tým, že ako pracujúca osoba ste automaticky sociálne poistená.

Žiadosť o prídavky na deti sa uplatňuje na príslušnom úrade Familienkasse prostredníctvom formulárov E401 a E411. K žiadosti budete potrebovať aj:

  • rodné listy detí,
  • pracovnú zmluvu,
  • potvrdenie o trvalom pobyte.

Výška detských prídavkov je od 1. 1. 2023 v sume 250 € mesačne na každé dieťa.

Nárok na prídavky vzniká aj v prípade, že pracujete v Nemecku a vaše deti žijú v domovskej krajine s druhým rodičom.

Detské prídavky je možné získať až 6 mesiacov spätne!

Chcem získať detské prídavky


Nezdaniteľné minimum na deti (Kinderfreibetrag)


Nezdaniteľné minimum úzko súvisí s prídavkami na deti a zároveň platí, že ak máte nárok na detské prídavky, nemáte nárok na nezdaniteľné minimum a naopak.

V prípade nezdaniteľného minima ide o daňovú úľavu na dieťa/deti, ktorá nie je vyplácaná priamo ako prídavky na deti, ale znižuje sa ňou daňová povinnosť, resp. znižuje sa daň, ktorú je potrebné odviesť. Jednoducho povedané, určitú sumu máte oslobodenú od platenia dane. Na rok 2023 je táto suma vo výške 8 952 € na jedno dieťa pre oboch rodičov a uplatňuje sa v daňovom priznaní.

Suma nezdaniteľného minina zahŕňa:

  • príspevok na opatrovanie, východu a vzdelávanie vo výške 2 928 €,
  • existenčné minimum dieťaťa vo výške 6 024.

O nezdaniteľné minimum však nemusíte požiadať, ako je to v prípade prídavkov na deti. Nemecký daňový úrad sám rozhodne, či sú pre vás výhodnejšie prídavky na deti, alebo nezdaniteľné minimum. Čo ste ale povinný urobiť? Musíte požiadať o prídavky na deti!

Dávky v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld)


Ak ste prišli v Nemecku o prácu, nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne po splnení týchto dvoch podmienok:

  • registrácia na príslušnom úrade práce v Nemecku,
  • za posledné 2 roky ste boli minimálne 12 mesiacov poistený pre prípad nezamestnanosti.

Po splnení podmienok a zaradení do evidencie budete mať nárok na dávku vo výške 60 % z čistej mzdy v prípade, ak nemáte deti. Ak máte aspoň jedno dieťa, výška dávky bude 67 % z čistej mzdy. Doba poskytovania dávky závisí od dĺžky poistenia a vášho veku.

Ak sa plánujete vrátiť z Nemecka do domovskej krajiny, môžete požiadať o prenos dávky do vašej domovskej krajiny po 4 týždňoch od zaradenia do evidencie. Prenos dávky je možné uskutočniť prostredníctvom formulára U2, ktorý vám na vyžiadanie vystaví príslušný úrad práce v Nemecku.

Potrebujete pomôcť s vrátením dane alebo s vyplnením daňového priznania?

Vyplniť daňové priznanie


Všetko o práci v Nemecku nájdete v e-booku. Pri objednávke nezabudnite zadať kód NEOTAX a získate 5 % zľavu na e-book.