Odjíždíte za prací do Německa? Nezapomeňte na povinnosti vůči českým úřadům

9. duben 2024

Před odjezdem za prací do Německa za určitých okolností vznikají odhlašovací/ohlašovací povinnosti vůči úřadům v domovské zemi. Jaké úřady je potřeba navštívit?

Povinnosti vůči ČSSZ


Pokud jste byli před odchodem do zahraničí zaměstnán, odhlašovací povinnost vůči ČSSZ nemáte, protože po skončení pracovního poměru vás ze sociálního pojištění odhlásil zaměstnavatel. Zároveň nemáte ani povinnost ČSSZ oznámit, že jedete pracovat do Německa.

Odhlášku do ČSSZ podává jen dobrovolně pojištěná osoba. Není to však povinné, jelikož po vzniku nového sociálního pojištění v Německu automaticky dochází k zániku dobrovolného pojištění. Ale pozor! Automaticky zaniká jen dobrovolné nemocenské pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění nezanikne automaticky po vzniku nového sociálního pojištění, proto je potřeba jej platit nadále, nebo se musíte odhlásit.


OSVČ je povinna oznámit ČSSZ ukončení činnosti na základě formuláře Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo o přerušení výdělečné činnosti v ČR.

Povinnosti vůči zdravotní pojišťovně


I v tomto případě platí, že pokud jste byli zaměstnáni, ze zdravotní pojišťovny vás po skončení pracovního poměru odhlásil váš zaměstnavatel a tím pádem vám nevzniká žádná odhlašovací povinnost.

V případě OSVČ vzniká povinnost odhlášení ze zdravotní pojišťovny na příslušném formuláři, který vyplníte přímo v pojišťovně.

Důležité je však informovat zdravotní pojišťovnu o práci v zahraničí, aby vám nevznikl dluh na pojistném a abyste se tak nedostali do registru dlužníků. Za porušení povinností, resp. za nenahlášení práce v Německu by vám mohla být udělena i pokuta ze strany zdravotní pojišťovny.

Svůj pobyt a s ním související vznik pracovního poměru v Německu je třeba oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dnů od odjezdu do zahraničí prostřednictvím EU formuláře E104, kde označíte „Zánik veřejného zdravotního pojištění“. Nový doklad, resp. kopii nového průkazu přiložíte k formuláři.

Přečtěte si také:

Práce v Německu od A do Z

Našli jste si práci v Německu nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Německa?

Práce v Německu od A do Z


Povinnosti vůči úřadu práce


Pokud jste byli před odjezdem do Německa zaměstnání, nemáte žádnou povinnost vůči úřadu práce.

Oznamovací a odhlašovací povinnost máte za předpokladu, že:

  • pobíráte některou ze státních sociálních dávek (např. přídavky na děti);
  • jste evidován na úřadu práce jako nezaměstnaný a je vám vyplácena dávka v nezaměstnanosti.

Za těchto okolností je potřeba oznámit úřadu práce, že odjíždíte za prací do Německa a zároveň se musíte odhlásit z evidence nezaměstnaných.

Povinnosti vůči finančnímu úřadu


Vůči finančnímu úřadu nemáte před odjezdem za prací do Německa žádnou odhlašovací, ani ohlašovací povinnost.

Máte však povinnost zdanit své celosvětové příjmy v domovské zemi, pokud jste daňovým rezidentem. Do daňového přiznání tedy uvedete i příjmy z Německa. Aby tyto příjmy nebyly zdaněny dvakrát, v daňovém přiznání se využije buď metoda vynětí příjmu s výhradou progrese – příjem ze zaměstnání nebo dohody v Německu (příjmy z Německa se z daňového přiznání vyjmou s výhradou progrese), nebo metoda zápočtu daně – příjem z podnikání v Německu (započte se příslušná daň). Jedná se o metody k zamezení dvojího zdanění.

Potřebujete pomoci s podáním daňového přiznání? Naši daňoví specialisté vám rádi pomohou.

Chci vyplnit daňové přiznání