Co vše je potřeba zařídit v souvislosti s prací v Rakousku?

Aktualizováno: 15. duben 2024
Publikováno: 11. duben 2022

Našli jste si práci v Rakousku? Co všechno byste měli zařídit a na co nezapomenout v souvislosti s pobytem a prací v Rakousku?

Přehled povinností


Práce v zahraničí s sebou přináší několik důležitých povinností:

  1. Přihlaste se na pobyt - do 3 dnů od vstupu do Rakouska.
  2. Požádejte o povolení k pobytu - co nejdříve, max. však do 4 měsíců od vstupu do Rakouska.
  3. Zaregistrujte osobní motorové vozidlo - do 30 dnů po přihlášení k pobytu.


Přihlášení k pobytu


Jednou z nejdůležitějších povinností je přihlásit se k pobytu, a to do 3 dnů od příjezdu do Rakouska. Pobyt se přihlašuje na příslušném místním úřadě, tzv. Meldeamt. K přihlášení budete potřebovat:

  • cestovní pas, příp. občanský průkaz,
  • rodný list,
  • vyplněný registrační formulář, resp. přihlašovací lístek „Meldezettel”.


Registrační formulář, resp. Meldezettel, který je dostupný i na přihlašovacích úřadech, musí být podepsán vámi a také poskytovatelem ubytování. Po přihlášení vám bude přiděleno „Osobní registrační číslo”, které najdete na registračním formuláři.

Formulář Meldezettel je důležitým dokumentem, který potvrzuje váš pobyt v Rakousku.


Povolení k pobytu


Povolení k pobytu budete potřebovat v případě, že se v této zemi plánujete zdržet déle než 3 měsíce. Žádost o povolení k pobytu, resp. „Anmeldebescheinigung” je třeba podat u příslušného správního úřadu, přičemž k žádosti je třeba doložit:

  • cestovní pas, příp. občanský průkaz,
  • pracovní smlouvu,
  • doklad o stávajícím zdravotním pojištění (např. kopie e-karty),
  • doklad o dostatečném finančním zabezpečení (např. výpisy z účtu).

Po registraci obdržíte „Registrační potvrzení”.

Registrace motorového vozidla


Pokud jste se v Rakousku přihlásili k pobytu, jste povinen registrovat i své motorové vozidlo, a to do jednoho měsíce od vstupu do země. K registraci vozidla bude potřebovat občanský průkaz, potvrzení o pojištění vozidla a technický průkaz. Příslušnému registračnímu úřadu předložíte uvedené dokumenty, na jejichž základě vám úřad vystaví vyplněnou žádost k podpisu (vy žádost nevyplňujete). Následně vám registrační úřad vydá „Osvědčení o evidenci” a „Doklad o schválení vozidla”.

Přečtěte si také:

Vše o práci v Rakousku

Našli jste si práci v Rakousku nebo o ní zatím jen uvažujete? Co byste měli vědět před vycestováním za prací do Rakouska?

Všetko o práci v Rakúsku


Další doporučené povinnosti v souvislosti s prací a pobytem v Rakousku:

Potřebujete pomoci s vyplněním, nebo s překladem formulářů? Kontaktujte nás.

Vyplnit rakouské daňové přiznání