Čo všetko je potrebné vybaviť v súvislosti s prácou v Rakúsku?

Aktualizovaný: 15. Apríl 2024
Publikovaný: 11. Apríl 2022

Našli ste si prácu v Rakúsku? Čo všetko by ste mali zariadiť a na čo nezabudnúť v súvislosti s pobytom a prácou v Rakúsku?

Prehľad povinností


Práca v zahraničí so sebou prináša niekoľko dôležitých povinností:

  1. Prihláste sa na pobyt - do 3 dní od vstupu do Rakúska.
  2. Požiadajte o povolenie k pobytu - čo najskôr, max. však do 4 mesiacov od vstupu do Rakúska.
  3. Zaregistrujte osobné motorové vozidlo - do 30 dní po prihlásení sa na pobyt.


Prihlásenie k pobytu


Jednou z najdôležitejších povinností je prihlásiť sa na pobyt, a to do 3 dní od príchodu do Rakúska. Pobyt sa prihlasuje na miestne príslušnom úrade, tzv. Meldeamt. K prihláseniu budete potrebovať:

  • cestovný pas, príp. občiansky preukaz,
  • rodný list,
  • vyplnený registračný formulár, resp. prihlasovací lístok „Meldezettel”.


Registračný formulár, resp. Meldezettel, ktorý je dostupný aj na prihlasovacích úradoch, musí byť podpísaný vami a tiež poskytovateľom ubytovania. Po prihlásení vám bude pridelené “Osobné registračné číslo”, ktoré nájdete na registračnom formulári.

Formulár Meldezettel je dôležitým dokumentom, ktorý potvrdzuje váš pobyt v Rakúsku.


Povolenie k pobytu


Povolenie k pobytu budete potrebovať v prípade, ak sa v tejto krajine plánujete zdržať dlhšie ako 3 mesiace. Žiadosť o povolenie k pobytu, resp. „Anmeldebescheinigung” je potrebné podať na príslušnom správnom úrade, pričom k žiadosti je potrebné doložiť:

  • cestovný pas, príp. občiansky preukaz,
  • pracovnú zmluvu,
  • doklad o existujúcom zdravotnom poistení (napr. kópia e-karty),
  • doklad o dostatočnom finančnom zabezpečení (napr. výpisy z účtu).

Po zaregistrovaní obdržíte „Registračné potvrdenie”.

Registrácia motorového vozidla


Ak ste sa v Rakúsku prihlásili na pobyt, ste povinný registrovať aj svoje motorové vozidlo, a to do jedného mesiaca od vstupu do krajiny. K registrácii vozidla bude potrebovať občiansky preukaz, potvrdenie o poistení vozidla a technický preukaz. Príslušnému registračnému úradu predložíte uvedené dokumenty, na základe ktorých vám úrad vystaví vyplnenú žiadosť na podpis (vy žiadosť nevypĺňate). Následne vám registračný úrad vydá “Osvedčenie o evidencii” a “Doklad o schválení vozidla”.

Prečítajte si aj:

Všetko o práci v Rakúsku

Našli ste si prácu v Rakúsku alebo o nej zatiaľ len uvažujete? Čo by ste mali vedieť pred vycestovaním za prácou do Rakúska?

Všetko o práci v Rakúsku


Ďalšie odporúčané povinnosti v súvislosti s prácou a pobytom v Rakúsku:

Potrebujete pomôcť s vyplnením, či s prekladom formulárov? Kontaktujte nás.

Vyplniť rakúské daňové priznanie