(+420) 234 261 904 info@neotax.eu

Práce v Nizozemsku: Pracovní podmínky

12. červen 2023

Nizozemsko - to nejsou jen tulipány a větrné mlýny, ale je to také jedna ze zemí s nejvyšší minimální mzdou na světě. V článku najdete přehledně informace o pracovní smlouvě, sociálním a zdravotním pojištění a o daních.

Pracovní smlouva


Nizozemská pracovní smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně. Nizozemské právo nevyžaduje písemné uzavření pracovní smlouvy, doporučuje se však z důvodu ochrany zaměstnance. Je-li pracovní smlouva uzavřena ústně, je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o skutečnostech, které by jinak tvořily písemnou pracovní smlouvu:

 • název a sídlo zaměstnavatele,
 • adresa zaměstnance,
 • místo výkonu práce,
 • druh pozice,
 • trvání smlouvy,
 • termín nástupu,
 • mzda a termín jejího vyplácení,
 • pracovní a zkušební doba,
 • výpovědní lhůta.

Uvedené informace musí být zaměstnanci poskytnuty do jednoho měsíce od začátku výkonu práce.


Mezi nejčastější druhy pracovních smluv patří:

 • pracovní smlouva na dobu neurčitou - bez data ukončení pracovního poměru,
 • pracovní smlouva na dobu určitou - s předem určeným datem ukončení pracovního poměru.

Mzda


Nizozemsko se řadí mezi země s nejvyšší minimální mzdou na světě, která se přehodnocuje a upravuje dvakrát ročně, a to 1. ledna a 1. července. Výše minimální mzdy závisí na věku zaměstnance. Od 1. ledna 2023 je minimální měsíční mzda pro zaměstnance ve věku od 21 let ve výši 1 934,40 €. Pro zaměstnance ve věku od 15 do 20 let je minimální mzda stanovena na základě příslušejících procent z minimální mzdy následovně:

Věk Minimální měsíční mzda % z minimální mzdy
21 1 934,40 € -
20 1 547,50 € 80 %
19 1 160,65 € 60 %
18 967,20 € 50 %
17 764,10 € 39,50 %
16 667,35 € 34,5 %
15 580,30 € 30 %
Zdroj: www.schengenvisainfo.com


Pracovní doba


Délka pracovní doby představuje max. 8 hodin denně, resp. 40 hodin týdně. Součástí pracovní doby je 30minutová neplacená přestávka, na kterou vzniká nárok po odpracování 5,5 hodin. Přestávku lze rozdělit na dvě 15minutové přestávky.

Nizozemští zaměstnanci mohou požádat o úpravu pracovní doby nebo o změnu místa výkonu jednou ročně.

Zkušební doba


Zkušební doba závisí na druhu pracovního poměru následovně:

 • nejvíce 1 měsíc - při pracovních smlouvách uzavřených na dobu určitou, jejichž délka je min. 6 měsíců a max. 2 roky,
 • nejvíce 2 měsíce - při pracovních smlouvách uzavřených na dobu neurčitou, a také při pracovních smlouvách uzavřených na dobu určitou, jejichž délka je více než 2 roky.

Zkušební dobu není možné dohodnout při pracovních smlouvách uzavřených na méně než 6 měsíců.

Dovolená


Počet dní dovolené závisí na týdenní pracovní době. To znamená, že nárok na dovolenou představuje čtyřnásobek hodin odpracovaných za týden. Při odpracování 40 hodin týdně tak vzniká nárok na dovolenou v trvání 160 hodin (40×40 = 160), což představuje 4 týdny dovolené. Stejný princip se uplatňuje u zaměstnanců s částečným úvazkem.

Dovolenou lze přenést do následujícího roku. Musí se však vyčerpat prvních 6 měsíců, jinak nárok na dovolenou zanikne.

Zdravotní pojištění


Každý, kdo pracuje v Nizozemsku, je povinen uzavřít základní zdravotní pojištění dle vlastního výběru, a to nejpozději do 4 měsíců od příjezdu do země. Do této doby lze využívat evropský průkaz zdravotního pojištění (platí pro občany EU, EHP nebo Švýcarska). Měsíční poplatek pojištěnce na zdravotní pojištění je v průměru 120 € (liší se v závislosti na výběru zdravotního balíčku). Poplatek za zdravotní pojištění se zaměstnanci neodvádí automaticky ze mzdy, ale zaměstnanec jej hradí sám (některé zdravotní pojišťovny umí zajistit odvádění pojištění přímo ze mzdy). Zaměstnavatel odvádí příspěvky na zdravotní pojištění za zaměstnance ve výši 6,7 % ze mzdy.

Kromě základního zdravotního pojištění lze uzavřít i doplňkové zdravotní pojištění, které kryje zdravotní náklady nad rámec základního pojištění (např. ošetření u zubaře).

Sociální pojištění


Zaměstnanci jsou součástí nizozemského systému sociálního zabezpečení. Zaměstnanec spolu se zaměstnavatelem přispívají do systému sociálního zabezpečení. Zaměstnanec odvádí přibližně 27,65 % ze mzdy. Příspěvky zaměstnavatele jsou ve výši od 13,46 % do 25,72 % ze mzdy. Výška některých druhů sociálního pojištění je variabilní (např. pojištění v nezaměstnanosti se pohybuje v rozmezí od 2,94 % do 7,94 % na základě druhu pracovní smlouvy).

Příjmy / Daně


Příjmy musí zdaňovat každý zaměstnanec pracující v Nizozemsku. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance daň z příjmu v měsíčních zálohách, které jsou rozhodující pro roční zúčtování daně, resp. pro daňové přiznání.

Příspěvky na sociální pojištění a daň z příjmu se odvádějí v jedné platbě.

Nizozemské daňové sazby pro rok 2023:

Příjem Daň
0 € až 73 031 € 36,93 %
73 032 € a více 49,5 %
Zdroj: wwdw.iamexpat.nl
Uvedené sazby zahrnují i příspěvky na sociální pojištění.


Chci požádat o vrácení daně z Nizozemska