Práce v Nizozemsku: Pracovní podmínky

Aktualizováno: 22. duben 2024
Publikováno: 12. červen 2023

Nizozemsko - to nejsou jen tulipány a větrné mlýny, ale je to také jedna ze zemí s nejvyšší minimální mzdou na světě. V článku najdete přehledně informace o pracovní smlouvě, sociálním a zdravotním pojištění a o daních.

Pracovní smlouva


Nizozemská pracovní smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně. Nizozemské právo nevyžaduje písemné uzavření pracovní smlouvy, doporučuje se však z důvodu ochrany zaměstnance. Je-li pracovní smlouva uzavřena ústně, je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o skutečnostech, které by jinak tvořily písemnou pracovní smlouvu:

 • název a sídlo zaměstnavatele,
 • adresa zaměstnance,
 • místo výkonu práce,
 • druh pozice,
 • trvání smlouvy,
 • termín nástupu,
 • mzda a termín jejího vyplácení,
 • pracovní a zkušební doba,
 • výpovědní lhůta.

Uvedené informace musí být zaměstnanci poskytnuty do jednoho měsíce od začátku výkonu práce.


Mezi nejčastější druhy pracovních smluv patří:

 • pracovní smlouva na dobu neurčitou - bez data ukončení pracovního poměru,
 • pracovní smlouva na dobu určitou - s předem určeným datem ukončení pracovního poměru.

Mzda


Nizozemsko se řadí mezi země s nejvyšší minimální mzdou na světě, která se přehodnocuje a upravuje dvakrát ročně, a to 1. ledna a 1. července. Kromě toho, od 1. 1. 2024 došlo k výrazné změně v nastavení mzdy. Zákon o minimální mzdě již nestanovuje pevnou měsíční mzdu, jak tomu bylo do roku 2023, ale pevnou hodinovou mzdu.

Výše minimální hodinové mzdy závisí na věku zaměstnance:

VěkMinimální hodinová mzda
2113,27 €
2010,62 €
197,96 €
186,64 €
175,24 €
164,58 €
153,98 €
Zdroj: www.government.nl


Výše mzdy v roce 2023

Od 1. ledna 2023 byla minimální měsíční mzda pro zaměstnance ve věku od 21 let ve výši 1 934,40 €. Pro zaměstnance ve věku od 15 do 20 let byla minimální mzda stanovena na základě příslušejících procent z minimální mzdy následovně:

VěkMinimální měsíční mzda% z minimální mzdy
211 934,40 €-
201 547,50 €80 %
191 160,65 €60 %
18967,20 €50 %
17764,10 €39,50 %
16667,35 €34,5 %
15580,30 €30 %
Zdroj: www.schengenvisainfo.com


Pracovní doba


Délka pracovní doby představuje max. 8 hodin denně, resp. 40 hodin týdně. Součástí pracovní doby je 30minutová neplacená přestávka, na kterou vzniká nárok po odpracování 5,5 hodin. Přestávku lze rozdělit na dvě 15minutové přestávky.

Nizozemští zaměstnanci mohou požádat o úpravu pracovní doby nebo o změnu místa výkonu jednou ročně.

Zkušební doba


Zkušební doba závisí na druhu pracovního poměru následovně:

 • nejvíce 1 měsíc - při pracovních smlouvách uzavřených na dobu určitou, jejichž délka je min. 6 měsíců a max. 2 roky,
 • nejvíce 2 měsíce - při pracovních smlouvách uzavřených na dobu neurčitou, a také při pracovních smlouvách uzavřených na dobu určitou, jejichž délka je více než 2 roky.

Zkušební dobu není možné dohodnout při pracovních smlouvách uzavřených na méně než 6 měsíců.

Dovolená


Počet dní dovolené závisí na týdenní pracovní době. To znamená, že nárok na dovolenou představuje čtyřnásobek hodin odpracovaných za týden. Při odpracování 40 hodin týdně tak vzniká nárok na dovolenou v trvání 160 hodin (40×40 = 160), což představuje 4 týdny dovolené. Stejný princip se uplatňuje u zaměstnanců s částečným úvazkem.

Dovolenou lze přenést do následujícího roku. Musí se však vyčerpat prvních 6 měsíců, jinak nárok na dovolenou zanikne.

Zdravotní pojištění


Každý, kdo pracuje v Nizozemsku, je povinen uzavřít základní zdravotní pojištění dle vlastního výběru, a to nejpozději do 4 měsíců od příjezdu do země. Do této doby lze využívat evropský průkaz zdravotního pojištění (platí pro občany EU, EHP nebo Švýcarska). Měsíční poplatek pojištěnce na zdravotní pojištění je v průměru 120 € (liší se v závislosti na výběru zdravotního balíčku). Poplatek za zdravotní pojištění se zaměstnanci neodvádí automaticky ze mzdy, ale zaměstnanec jej hradí sám (některé zdravotní pojišťovny umí zajistit odvádění pojištění přímo ze mzdy). Zaměstnavatel odvádí příspěvky na zdravotní pojištění za zaměstnance ve výši 6,57 % ze mzdy (částka platná pro rok 2024).

Kromě základního zdravotního pojištění lze uzavřít i doplňkové zdravotní pojištění, které kryje zdravotní náklady nad rámec základního pojištění (např. ošetření u zubaře).

Sociální pojištění


Zaměstnanci jsou součástí nizozemského systému sociálního zabezpečení. Zaměstnanec spolu se zaměstnavatelem přispívají do systému sociálního zabezpečení. Zaměstnanec odvádí 13,07 % ze mzdy. Příspěvek zaměstnavatele je ve výši 25 % ze mzdy.

Příjmy / Daně


Příjmy musí zdaňovat každý zaměstnanec pracující v Nizozemsku. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance daň z příjmu v měsíčních zálohách, které jsou rozhodující pro roční zúčtování daně, resp. pro daňové přiznání.

Příspěvky na sociální pojištění a daň z příjmu se odvádějí v jedné platbě.

Nizozemské daňové sazby pro rok 2023 a 2024:

Roční příjem v roce 2023Sazba daně z příjmů r. 2023Roční příjem v roce 2024Sazba daně z příjmů r. 2024
0 € až 73 031 €36,93 %0 € až 75 518 €36,97 %
73 032 € a více49,5 %75 518 € a více49,5 %
Zdroj: www.belastingdienst.nl
Uvedené sazby se týkají zaměstnanců, kteří ještě nedosáhli státního důchodového věku. Sazby zahrnují také příspěvky na sociální pojistné.


Chci požádat o vrácení daně z Nizozemska