Jak vyplnit osobní výkaz zisků a ztrát (EHP)?

6. listopad 2019

EHP je dokument, nímž nizozemský finanční úřad žádá o přiznání vašeho příjmu, který není zdaněn v Nizozemsku.

To znamená, že musíte potvrdit, zda jste měli nebo neměli příjem v jiné zemi (například ve vaší domovské zemi).

Tento dokument musí být kompletně vyplněný a podepsaný finančním úřadem v zemi vašeho bydliště. Nizozemský finanční úřad jej neakceptuje, pokud nejsou vyplněny všechny příslušné oddíly. Finanční úřad akceptuje pouze originální dokument (bez kopií, bez skenování, bez obrázků) a EHP odmítne přijmout, pokud uděláte jakékoli opravy propiskou.

Co tedy vyplníte VY?

  • V části 2 je “Číslo služby občana” BSN / Burgerservicenummer (číslo sociálních služeb v Nizozemsku, které najdete ve svém Jaaropgave);
  • “Registrační číslo v zemi bydliště” místo toho je uvedeno vaše rodné číslo v zemi bydliště.

Podívejte se náš vzor EHP, který ukazuje, jak musí formulář vypadat, aby byl schválen finančním úřadem v Nizozemsku.

Co vyplní finanční úřad?

Finanční úřad ve vaší zemi bydliště musí vyplnit, podepsat a orazítkovat pouze oddíly 4 a 5.


Formulář si můžete stáhnout na oficiální stránce nizozemských finančních úřadů ZDE.