Ako vyplniť osobný výkaz ziskov a strát (EHP)?

6. November 2019

EHP je dokument, ktorým holandský daňový úrad žiada o priznanie vášho príjmu, ktorý nie je zdanený v Holandsku. To znamená, že musíte potvrdiť, či ste mali alebo nemali príjem v inej krajine (napríklad vo vašej domovskej krajine).

Tento dokument musí byť kompletne vyplnený a podpísaný daňovým úradom v krajine vášho bydliska. Holandský daňový úrad ho neakceptuje, ak nie sú vyplnené všetky príslušné oddiely. Daňový úrad akceptuje iba originálny dokument (bez kópií, bez skenovania, bez obrázkov) a EHP odmietne prijať, ak urobíte akékoľvek opravy perom.

Čo teda vyplníte VY?

  • V časti 2 je „Číslo služby občanom“ BSN/Burgerservicenummer (číslo sociálnych služieb v Holandsku, ktoré nájdete vo svojom Jaaropgave);
  • „Registračné číslo v krajine bydliska“ namiesto toho je uvedené vaše rodné číslo v krajine bydliska.

Pozrite si náš vzor EHP, ktorý ukazuje, ako musí formulár vyzerať, aby bol schválený daňovým úradom v Holandsku.

Čo vyplní daňový úrad?

Daňový úrad vo vašej krajine bydliska musí vyplniť, podpísať a opečiatkovať iba oddiely 4 a 5.


Formulár si môžete stiahnuť na oficiálnej stránke holandských daňových úradov tu.